Magyarország biztonsága az európai folyamatok viszonyrendszerében

Absztrakt

A tanulmány tézise, hogy Magyarország az európai folyamatok viszonyrendszerébe beágyazódott és stabilizálódott nemzetállam, ugyanakkor az EU- és a NATO-tagság, nem csökkentette biztonsági fenyegetettségét. A tézis igazolásaképpen a dolgozat bemutatja azokat az európai kihívásokat és nemzetközi folyamatokat, amelyek meghatározzák, jellemzik vagy befolyásolják Magyarország biztonságát. Az első rész rávilágít az európai védelmi rendszer kihívásaira, majd a vonatkozó stratégiai dokumentumokra támaszkodva elemzi és értékeli Magyarország helyét, szerepét az európai biztonság felépítményében. A cikk utolsó része hazánk védelmi rendszerének nemzeti képességeit és a nemzetközi hozzájárulás egyes elemeit veszi górcső alá.

Kulcsszavak:

biztonság védelmi rendszer védelempolitika

Hogyan kell idézni

Babos, T., & Beregi, A. L. (2020). Magyarország biztonsága az európai folyamatok viszonyrendszerében. Hadmérnök, 14(4), 223–239. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/945