A világítás katonai vonatkozásai

1. rész: Navigálás a látási és láthatósági követelmények, világítási előírások katonai aspektusai között

Absztrakt

A műszaki és társadalmi követelmények motorját a technológia fejlődésével jelentkező újszerű kihívások képezik, amelyek egyben jóléti törekvéseket fejeznek ki és szolgálják a közérdek akaratát, legyenek azok akár gazdasági vagy biztonsági és egészségvédelmi, illetve vagyonvédelmi indíttatásúak. Ezért szükséges a normarendszerek megalkotásakor a nemzetközi és a lokális elvárásokat is figyelembe venni. Egyúttal, azoknak ki kell terjedniük az egyedi szükségletek szintjére is, ráadásul úgy, hogy mindemellett a szabályok alkotói a vonatkozó információkat, a tényekkel való összevetést nem veszthetik szem elől. Mivel a normáknak igazodniuk kell és bele kell épülniük a szervezeti egységek döntési helyzeteibe, tekintettel a speciális működési körülményeikre, amelyhez nélkülözhetetlen a témakör széles körű, gyakorlatias értelmezése, mert csak a felsorolt kritériumok együttese segíti az előírások elterjedését és használatát. Ezért a szerzők a világítás- és fénytechnikai előírások változásait, a katonaság egyedi követelményrendszert és specifikumot figyelembe vevő szisztematizálást, a vonatkozó szabályok rövid bemutatását tűzték ki célul, hogy ezzel is elősegítsék a világítás katonai aspektusainak gyakorlatias és megfelelő értelmezését.

Kulcsszavak:

katonai világítási szabvány világítástechnikai előírások körletvilágítás fénybiztosítás

Hogyan kell idézni

Jasztrab, P. J., & Istók, R. (2020). A világítás katonai vonatkozásai: 1. rész: Navigálás a látási és láthatósági követelmények, világítási előírások katonai aspektusai között. Hadmérnök, 14(4), 5–34. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/929