A légierő-elméletek és a stratégiai kommunikáció összefüggései

doi: 10.32567/hm.2023.4.12

Absztrakt

Jelen tanulmány feltárja a stratégiai kommunikációval kapcsolatos összefüggéseket a légi hadviselés alaptételeit lefektető klasszikus teoretikusok, illetve a légierő-elméletek korszakváltását fémjelző gondolkodók hadelméleteiben. A tanulmány rámutat, hogy
a stratégiai kommunikáció koncepciói a kezdetektől fogva részét képezik a légierő-elméleteknek, illetve arra, hogy a légierő teoretikusai rendkívül erős stratégiai kommunikációs hatást tulajdonítanak a légi hadviselésnek. A légierővel kapcsolatos teóriák egyik alapfeltevése, hogy a légicsapások olyan lélektani hatást váltanak ki az ellenséges lakosság, illetve az ellenséges vezetés tudatában, amely kulcsfontosságú az ellenség akaratának megtöréséhez és a támadó fél akaratának érvényesítéséhez, vagyis a háború politikai céljának eléréséhez. Ez a feltételezés ugyanúgy jellemzi a klasszikus, mint a modern légierő-elméleteket. Ugyanakkor, sem a klasszikus, sem a modern teóriák nem állapítanak meg általános érvényű összefüggéseket arra a hatásmechanizmusra, amely a légicsapástól az ellenség megadásra kényszerítéséig vezet.

Kulcsszavak:

stratégiai kommunikáció légierőelmélet Giulio Douhet William L. Mitchell John R. Boyd John A. Warden III David A. Deptula

Hogyan kell idézni

Torda, P. (2024). A légierő-elméletek és a stratégiai kommunikáció összefüggései. Hadmérnök, 18(4), 177–188. https://doi.org/10.32567/hm.2023.4.12

Hivatkozások

ALTHUIS, J. et al. (2023): Understanding Strategic Communications: NATO Strategic Communications Centre of Excellence Terminology Working Group Publication No. 3. Riga: NATO Strategic Communications Centre of Excellence. Online: https://stratcomcoe.org/pdfjs/?file=/publications/download/Terminology-Report-No3-DIGITAL.pdf?zoom=page-fit

BERKLAND, David (2011): Douhet, Trenchard, Michell and the Future of Airpower. Defence & Security Analysis, 27(4), 389–393. Online: https://doi.org/10.1080/14751798.2011.632256

CSENGERI János (2017): A légierő, mint a geostratégiai törekvések egyik meghatározó eszköze. Repüléstudományi Szemelvények, 31–66. Online: https://repulestudomany.hu/kiadvanyok/RepSzem-2017.pdf

DAVIS BIDDLE, Tami (2019): Air Power and Warfare: A Century of Theory and History. [H. n.]: United States Army War College Press. Online: https://press.armywarcollege.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1377&context=monographs

DOUHET, Giulio (1971): A Légiuralom. Szemelvények a burzsoá katonai teoretikusok műveiből. Ford. Tandori Dezső. [H.n.]: Zrínyi Miklós Katonai Akadémia.

FULLER, J. F. C. (1972): Előadások. In SZÁVA Péter (szerk.): A páncélos háború elméletének képviselői. Szemelvények a burzsoá katonai teoretikusok műveiből 3. Budapest: Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, 49–103.

GRAHAM, Stephen (2006): Switching Cities Off. City, 9(2), 169–194. Online: https://doi.org/10.1080/13604810500196956

GURANTZ, Ron (2022): Does Punishment Work? Selection Effects in Air Power Theory. Comparative Strategy, 41(2), 123–134. Online: https://doi.org/10.1080/01495933.2022.2039005

HALLAHAN, Kirk et al. (2007): Defining Strategic Communication. International Journal of Strategic Communication, 1(1), 3–35. Online: https://doi.org/10.1080/15531180701285244

HENRIKSEN, Dag (2008): Inflexible Response: Diplomacy, Airpower and the Kosovo Crisis, 1998–1999. Journal of Strategic Studies, 31(6), 825–858. Online: https://doi.org/10.1080/01402390802373131

HEUSER, Beatrice (2013): Misleading Paradigms of War: States and Non-State Actors, Combatants and Non-Combatants. War & Society, 27(2), 1–24. Online: https://doi.org/10.1179/072924708791329190

HUNTER WARD, Robert (2020): Fewer Civilian Casualties: Trending Toward a Constraint on the Use of Force. Comparative Strategy, 39(1), 29–40. Online: https://doi.org/10.1080/01495933.2020.1702345

JENEI Imre – SZŰCS Pál – KRAJNC Zoltán (2014): William Mitchell Légierő Értelmezése (2.) (Műveleti és Szervezeti Elképzelései, Hatása a Légi Hadviselés és a Légierő Ügyére). Repüléstudományi Közlemények, 26(1), 31–38. Online: https://repulestudomany.hu/folyoirat/2014_1/2014-1-04-Jenei_I-Szucs_P-Krajnc%20Z_2.pdf

KRAJNC Zoltán (2017): A légierő eszmerendszerként való értelmezése. In KRAJNC Zoltán (szerk.): A katonai vezetői-parancsnoki (harcászati vezetői) kompetenciák fejlesztésének lehetséges stratégiája (tanulmánykötet). Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 192–212.

LIDDEL HART, B. H. (1972): Emlékiratok. In SZÁVA Péter (szerk.): A páncélos háború elméletének képviselői. Szemelvények a burzsoá katonai teoretikusok műveiből 3. Budapest: Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, 5–47.

Magyar Honvédség (MH) (2015): Légi Műveletek Doktrína. 1. kiadás. MH DOFT kód: MD 3.3 (1).

MELLINGER, Phillip S. (2001): Airmen and Air Theory. A Review of the Sources. Alabama: Air University Press, Maxwell Air Force Base. Online: https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/AUPress/Books/B_0013_MEILINGER_AIRMEN_AIR_THEORY.PDF

MELLINGER, Phillip S. (2018): Air Power Theory. In OLSEN, John Andreas (szerk.): Routledge Handbook of Air Power [ePub]. Abingdon: Routledge, 35–46. Online: https://doi.org/10.4324/9781315208138

MUELLER, Karl P. (2010): Air Power. Online: https://www.rand.org/pubs/reprints/RP1412.html

MULLER, Richard R. (2014): The Origins of Mad: A Short History of City-Busting. In SOKOLSKI, Henry D. (szerk.): Getting Mad: Nuclear Mutual Assured Destruction, Its Origins and Practice. [H. n.]: Strategic Studies Institute, US Army War College, 15–50. Online: http://www.jstor.org/stable/resrep12035.5.

NATO (2016): AJP 3.3 – Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations. Edition B Version 1. NATO Standardization Office (NSO), NATO. Online: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a82d7bc40f0b62305b94a32/doctrine_nato_air_space_ops_ajp_3_3.pdf

NATO (2023): AJP-10 Allied Joint Doctrine for Strategic Communications. Edition A Version 1. With UK National Elements. NATO Standardization Office (NSO), NATO. Online: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6525459d244f8e00138e7343/AJP_10_Strat_Comm_Change_1_web.pdf

NÉMETH József Lajos (2013): A (stratégiai) kommunikáció és a háború kapcsolata napjainkban. Hadtudomány, 23(1–2), 129–139. Online: https://www.mhtt.eu/hadtudomany/2013/1_2/HT_2013_1-2_Nemeth_Jozsef.pdf

OLSEN, John Andreas (2015): Introduction. Airpower and Startegy. In OLSEN, John Andreas (szerk.): Airpower Reborn [ePub]. Annapolis: Naval Institute Press, 13–28. Online: https://www.scribd.com/read/362570562/Airpower-Reborn-The-Strategic-Concepts-of-John-Warden-and-John-Boyd#

OLSEN, John Andreas (2018): Understanding Modern Airpower. The RUSI Journal, 163(3), 12–20. Online: https://doi.org/10.1080/03071847.2018.1494350

PETERSSON, Emil (2023): Looking to the Skies: Operation Unified Protector and the Strategy of Aerial Intervention. International Interactions, 49(5), 813–844. Online: https://doi.org/10.1080/03050629.2023.2250901

STEPHENS, Alan (2015): Fifth-Generation Startegy. In OLSEN, John Andreas (szerk.): Airpower Reborn [ePub]. Annapolis: Naval Institute Press, 243–293. Online: https://www.scribd.com/read/362570562/Airpower-Reborn-The-Strategic-Concepts-of-John-Warden-and-John-Boyd#

SZŰCS Pál – KRAJNC Zoltán (2014): Hugh Trenchard Légierő Értelmezése. Repüléstudományi Közlemények, 26(1), 18–24. Online: https://repulestudomany.hu/folyoirat/2014_1/2014-1-02-Szucs_P-Krajnc_Z.pdf

TOMES, Robert (2006): Schlock and Blah: Counter-insurgency Realities in a Rapid Dominance Era. Small Wars & Insurgencies, 16(1), 37–56. Online: https://doi.org/10.1080/0959231042000322558

TORP, S. M (2015): The Strategic Turn in Communication Science: On the History and Role of Strategy in Communication Science from Ancient Greece Until the Present Day. In HOLTZHAUSEN, D. R. – ZERFASS, A. (szerk.): The Routledge Handbook of Strategic Communication. New York: Routledge, 34–52.

United Kingdom (UK) Ministry of Defence (MoD) (2022): Joint Doctrine Publication 0-30. UK Air Power. Online: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1116428/UK_Air_Power_JDP_0_30.pdf

United States (U.S.) Air Force (2021): Air Force Doctrine Publication One. The Air Force. Online: https://www.doctrine.af.mil/Portals/61/documents/AFDP_1/AFDP-1.pdf

WARD, Thomas (2006): Victory by Duress: Civilian Infrastructure as a Target in Air Campaigns. Security Studies, 15(1), 1–33. Online: https://doi.org/10.1080/09636410600666238

WARDEN, John A. III (1997): Success in Modern War: A Response to Robert Pape’s Bombing to Win. Security Studies, 7(2), 172–190. Online: https://doi.org/10.1080/09636419708429345