A KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉGEK ÉS A JÁRÁSI HIVATALOK SZEREPE A VIDÉK BIZTONSÁGÁNAK NÖVELÉSÉBEN

Absztrakt

A biztonság napjainkban egyre jobban felértékelődik. A felmerülő biztonsági  kockázatok, valamint a kialakuló veszélyhelyzetek kezelése a dinamikusan változó  biztonsági környezethez történő hatékony alkalmazkodást követel a biztonság  fenntartásában közreműködő szervezetektől Magyarországon is. Hazánkban a  kormányzat egyre nagyobb hangsúlyt fektet a biztonság, azon belül a  vidékbiztonság növelésére, ugyanis annak biztosítása az ország működésének  érdekében rendkívül fontos. Magyarországon 2010-ben megkezdődött a  közigazgatási és a védelmi szervek reformja, melynek eredményeként új hivatalok  és szervezeti egységek kerültek létrehozásra. Írásomban ezek közül a  katasztrófavédelmi kirendeltségek és járási hivatalok szerepét vizsgálom a vidék  biztonságának növelése tekintetében. A biztonság fenntartásában közreműködő  szakmai szervezetek tevékenységének fejlesztése, a folyamatos változások által  okozott kihívások kezelése, a jövőbeli fejlesztési irányok kijelölése, fontos, aktuális  feladatok. Célom, hogy kutatási eredményeim bemutatásával hozzájáruljak a  vidékbiztonság növeléséhez, a jelentkező kihívások kezeléséhez, a vizsgált  szervezetek hatékony működéséhez.  
„A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Szent István Egyetem együttműködésével készült.”

Kulcsszavak:

Biztonság vidékbiztonság katasztrófavédelmi kirendeltségek járási hivatalok

Hogyan kell idézni

Kuti, R. (2018). A KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉGEK ÉS A JÁRÁSI HIVATALOK SZEREPE A VIDÉK BIZTONSÁGÁNAK NÖVELÉSÉBEN. Hadmérnök, 13(2), 201–210. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6227