LAKOSSÁGFELKÉSZÍTÉS JAPÁNBAN A TOKIÓI RINKAI KATASZTRÓFAMEGELŐZÉSI PARK LÁTOGATÁSA KAPCSÁN

Absztrakt

A japán társadalomban óriási szerepet tölt be a katasztrófákkal való megküzdés, így a veszélyhelyzet-kezelés kulturális beágyazottsága rendkívül figyelemreméltó. A katasztrófaelhárítás legfontosabb szociális aspektusa a lakosság felkészítése,  amelyet a központi és helyi kormányzatok a gyermekek oktatásával, a felnőttek  felkészítésével, egy átfogó tájékoztatási rendszer üzemeltetésével, illetve  oktatóközpontok és centrumok működtetésével látnak el. A szerzők 2017  októberében a Japán Külügyminisztérium által támogatott MIRAI program  keretében Japánban töltöttek egy hetet, ahol meglátogatták a 2011-ben megnyitott  tokiói Rinkai Katasztrófamegelőzési Parkot. A központ mind nyugalmi  időszakban, mind veszélyhelyzetben több funkciót tölt be, amelyek közül jelen  tanulmány annak civileket oktató funkciójára helyezi a hangsúlyt. A látogatás során  szerzett tapasztalatok, valamint az erősségek és fejlesztendő területek  nyomán levont tanulságok irányadóak lehetnek a magyar és a nemzetközi  lakosságfelkészítés és veszélyhelyzet-kezelés tekintetében is. 

Kulcsszavak:

katasztrófatudatosság lakosságfelkészítés Rinkai Mirai

Hogyan kell idézni

Kovalszki, K., & Papp, B. (2018). LAKOSSÁGFELKÉSZÍTÉS JAPÁNBAN A TOKIÓI RINKAI KATASZTRÓFAMEGELŐZÉSI PARK LÁTOGATÁSA KAPCSÁN. Hadmérnök, 13(2), 191–200. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6226