The Safety Situation of Municipal Solid Waste Landfills in Hungary from a Disaster Management Perspective

Part 1

  • Hózer Benjámin
doi: 10.32567/hm.2022.3.5

Absztrakt

Today, nearly seventy municipal solid waste landfills in Hungary fully comply with European Union directives.  Experience has shown that some sites have not yet been recultivated and that there are several illegal landfills.  Waste fires are a special area within disaster management that have not yet been legally regulated nor intervention procedures have been established. In the first part of the series of articles I will present the key aspects that should be taken into account when defining a possible legal regulation. In addition, I plan to evaluate the prevention and response measures to hazards that are specific to landfills.

Kulcsszavak:

waste management resource management extinguishing water management fire safety industrial safety

Hogyan kell idézni

Hózer, B. (2022). The Safety Situation of Municipal Solid Waste Landfills in Hungary from a Disaster Management Perspective: Part 1. Hadmérnök, 17(3), 71–80. https://doi.org/10.32567/hm.2022.3.5

Hivatkozások

Antal, Imre – Rudolf Nagy: A települési hulladékkezelés tűzbiztonságának munkavédelmi szempontú vizsgálata. Védelem Tudomány, 6, no. 4 (2021). 42–72.

BME ABÉT: Kommunális szilárd hulladéklerakók Magyarországon [Municipal Solid Waste Landfills in Hungary]. s. a. Online: https://www.enfo.hu/index.php/etanfolyam/11579

Csőke, Barnabás: Hulladékgazdálkodás. Veszprém, Pannon Egyetem, 2011. Online: https://tudastar.mk.uni-pannon.hu/anyagok/12-Hulladekgazdalkodas.pdf

Fraser, Christian: Naples: A City Swimming in Filth. BBC News, 28 May 2008. Online: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7423245.stm

Grecmájer, Ákos: Magyarország hulladékgazdálkodási adatainak földrajzi megjelenítése és elemzése. Budapest, ELTE–TTK, 2014. Online: http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/szakdolg/2014-bsc/grecmajer_akos.pdf

Hajdú, József: Biogáz üzemek működése és biogáz üzemi technológiák. Gödöllő, Szent István Egyetemi Kiadó, 2009. Online: https://docplayer.hu/280371-Biogazuzemek-mukodese-es-biogaz-uzemi-technologiak-obekk-tudomanyos-szakmai-kiadvanyok-szerzo-dr-hajdu-jozsef.html

Hornyacsek, Júlia – Erika László: A hulladéklerakás adaptálható tapasztalatai Ausztriában és Németországban. Bolyai Szemle, 25, no. 3 (2016). 84–95.

Horváth, Anikó – József Stipta: Csomagolóanyagok környezeti hatásvizsgálata. Műszaki Szemle, 10, nos. 39–40 (2007). 25–30.

Kátai-Urbán, Lajos – Tamás Parrag: Szennyvizek mikroszennyező és mikroműanyag tartalma. Iparbiztonsági és Hatósági Szakmai Nap, 2020.

Kátai-Urbán, Lajos – Gyula Vass – Alexandra Német: Veszélyes tevékenységek biztonsága a fenntarthatóság jegyében. Védelem Tudomány, 5, no. 1 (2020). 137–152.

Kátai-Urbán, Lajos: Veszélyes üzemekkel kapcsolatos iparbiztonsági jog-, intézményés eszközrendszer fejlesztése Magyarországon. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.

Képviselői Információs Szolgálat [Representative Information Service]: Hulladékerőművek, hulladékégetés [Waste-to-Energy Plants, Waste Incineration]. Infojegyzet, 2016/23. Online: https://www.parlament.hu/documents/10181/595001/Infojegyzet_2016_23_hulladekegetes.pdf/c4ea1502-7026-4a7b-98eb-99bc653ece1a

Kiss Leizer, Géza Károly: Környezetbiztonság a hulladékok hasznosításában. Hadmérnök, 10, no. 3 (2015). 109–118.

Morvai, Cintia: Veszélyes hulladékok keletkezésének és ártalmatlanításának vizsgálata. Védelem Tudomány, 2, no. 1 (2017). 129–138.

Nemzeti Energia- és Klímaterv [National Energy and Climate Plan]. Ministry for Innovation and Technology, 2019. Online: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/hu_final_necp_main_hu.pdf

Orlandi, Giorgia: Évek óta tart a hulladékválság az olasz fővárosban. Euronews, 13 July 2021. Online: https://hu.euronews.com/green/2021/07/13/evek-ota-tart-a-hulladekvalsag-az-olasz-fovarosban

Pál, Angéla: A kommunális hulladékok környezeti hatásai, a hulladékgazdálkodás, mint ellenhatás. Hadmérnök, 11, no. 2 (2016). 87–98.

Picture of a Caterpillar 826C landfill compactor being used at an Australian landfill site. s. a. Online: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landfill_compactor.jpg

Rácz, Réka Magdolna – Balázs Lóderer: A klímaváltozás és annak következményeire való felkészülés lehetséges jövőbeni aspektusai. Hadtudományi Szemle, 4, no. 3 (2011). 91–98.

Szabó, Imre: Hulladéklerakók tervezése, üzemeltetése I. Miskolc, Miskolci Egyetem, 2011. Online: https://hulladekonline.hu/files/81

Trenyik, Tamás: A települési hulladék begyűjtés és a kapcsolódó elválasztási láncok folyamatmodell bázisú értékelése. PhD thesis, University of Kaposvár, Faculty of Economics, 2019.

Wang, Qingsong – Ping Ping – Xuejuan Zhao – Guanquan Chu – Jinhua Sun – Chunhua Chen: Thermal Runaway Caused Fire and Explosion of Lithium Ion Battery. Journal of Power Sources, 208 (2012). 210–224. Online: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2012.02.038

Legal sources

Act CXXVIII of 2011 on Disaster Management and amending certain related laws.

Act CLXXXV of 2012 on Waste.

Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste.

Decree 219/2011 (X. 20.) on the protection against serious accidents related to hazardous substances.

Decree 6/2016 (VI. 24.) on Firefighting Tactics Regulations and Technical Rescue Regulations BM OKF instruction.

Decree 54/2014 (XII. 5.) of the Ministry of the Interior on the National Fire Protection Regulations.

Decree 292/2013 (VII. 26.) on the rules of non-regular waste transport and the designation of state bodies acting in this process.