KATASZTRÓFAVÉDELMI ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓ KUTATÁSA A VÉDEKEZÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉHEZ

Absztrakt

A katasztrófavédelmi önkéntesi motiváció megléte vagy hiánya döntő lehet önkéntesekkel végrehajtott katasztrófavédelmi műveletek során. Motivált önkéntesek sokkal hatékonyabban vesznek részt a feladatokban, akár önálló ötletekkel, többlet erőforrások biztosításával, önszerveződéssel képesek azt támogatni. A motiválatlanság ugyanakkor ennek az ellenkezőjét is kiválthatja, sőt, extrém esetben egyáltalán nem, vagy nem kellő számban jelennek meg az önkéntesek a védekezések helyszínein. Különösen indokolt tehát vizsgálni a katasztrófavédelmi önkéntesi motiváció belső összetevőit és a külső hatásokat, amelyek megértése és a kutatás eredménye révén nagymértékben javulhat az alkalmazhatóságuk hatásfoka. Ebben a cikkben a szerzők vizsgálják a katasztrófavédelmi önkéntesek motivációját, annak érdekében, hogy javaslatokat tegyenek az önkéntesek hatékonyságának növeléséhez.

Kulcsszavak:

önkéntes motiváció katasztrófavédelem belső összetevő külső hatás

Hogyan kell idézni

Hábermayer, T. ., Hornyacsek, J., & Muhoray, Árpád. (2018). KATASZTRÓFAVÉDELMI ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓ KUTATÁSA A VÉDEKEZÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉHEZ. Hadmérnök, 13(2), 159–173. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6212