3D nyomtatott lyukasztó töltetek hatásvizsgálata

doi: 10.32567/hm.2022.4.5

Absztrakt

A kumulatív töltetek alkalmazása sok esetben kifejezetten fontos lehet a robbantástechnikában. Ezek az alkalmazási területek egyaránt lehetnek civil, ipari vagy katonai vonatkozásúak. A 3D nyomtatás jelentősége minden tekintetben kiemelkedő, alkalmazása komoly előnyöket hordozhat. A vizsgálat megmutatja, hogy ezek a töltetek hatékonyak lehetnek alacsony sűrűségű béléstestekkel is. A félgömb és kúp alkatelemek esetében egyértelműen meghatározható, hogy melyik képes hatékonyabban átütni a céltárgyakat a vizsgált paraméterek mellett. A több méretben felrobbantott kumulatív töltetek penetrációs képessége tekintetében leszögezhető, hogy ilyen vastagságú céltárgyakat kisebb töltet is képes lehet átütni. Ez további vizsgálatokat igényel.

Kulcsszavak:

kumulatív töltet robbantás vizsgálat 3D nyomtatás

Hogyan kell idézni

Ember, I. (2023). 3D nyomtatott lyukasztó töltetek hatásvizsgálata. Hadmérnök, 17(4), 63–73. https://doi.org/10.32567/hm.2022.4.5

Hivatkozások

Agu, Henry Obediah (2019): The Effect of 3D Printed Material Properties on Shaped Charge Liner Performance. PhD-értekezés. United Kingdom, Cranfeld University. Online: https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/handle/1826/15285

Berek Tamás (2016): ABV (CBRN) tűzszerészcsoport mint a biztonsági kihívásokra adott válaszlépés. Bolyai Szemle, 25. évf. 4. sz. 22–34. Online: https://bit.ly/3krgDaR

Boda József – Boldizsár Gábor – Kovács László – Orosz Zoltán – Padányi József – Resperger István – Szenes Zoltán (2016): A hadtudományi kutatási irányok, prioritások és témakörök. Államtudományi Műhelytanulmányok, 16. sz. 1–23. Online: https://www.med.u-szeged.hu/download.php?docID=90702

Doig, Alistair (1998): Some Metallurgical Aspects of Shaped Charge Liners. Journal of Battlefield Technology, 1. évf. 1. sz. 1–3.

Kovács Zoltán (2012): Fontos létesítmények IED elleni védelme. Műszaki Katonai Közlöny, 22. évf. ksz. 35– 44. Online: https://mkk.uni-nke.hu/document/mkkuni-nke-hu/2012_k_05%20IED%20elleni%20v%C3%A9delem%20-%20Kov%C3%A1cs_Z.pdf

Kugyela Lóránd (2020): A többkomponensű robbanóanyagok múltja, jelene és jövője. Katonai Logisztika, 28. évf. 4. sz. 58–75. Online: https://doi.org/10.30583/2020.4.058

Lukács László (1992): A kumulatív hatás és a kumulatív töltetek méretezése. Jegyzet a Szárazföldi Haderőnemi Fakultás műszaki hallgatói számára. Magyar Honvédség, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Műszaki Tanszék.

Lukács László (2010): A kumulatív töltetek és gyakorlati alkalmazásuk. Műszaki Katonai Közlöny, 20. évf. 1–4. 175–185.