Tűzoltólaktanya munkavédelmi szemmel

doi: 10.32567/hm.2022.3.4

Absztrakt

A tűzoltólaktanyák kialakítása és fenntartása során a munkavédelmi szabályok betartása kiemelt jelentőségű. Központi kérdés az állomány biztonságának és munkavégző képességének megóvása, élet- és vagyonvédelmi  szempontból is. A rendszeres munkavédelmi ellenőrzések  alkalmával tárhatók fel a működőképességet veszélyeztető  hiányosságok, így általuk a munkáltatónak lehetősége nyílik azok kijavítására, hogy egy esetleges baleset elkerülhető  legyen. A szerző jelen cikkel, többéves tapasztalatait  összegyűjtve, betekintést enged az olvasó számára a  tűzoltólaktanyák munkavédelmi szempontú előírásait  illetően, továbbá rövid kitérőt tesz az oktatás területére,  mivel a munkavédelem szerves részét képezi az állomány rendszeres szakmai képzése is. Végül néhány javaslatot  kínál a laktanyákon belül betartandó munkavédelmi  szabályokról és kialakításokról. 

Kulcsszavak:

munkavédelem tűzoltólaktanya prevenció oktatás biztonság

Hogyan kell idézni

Horváth, L. (2022). Tűzoltólaktanya munkavédelmi szemmel. Hadmérnök, 17(3), 59–69. https://doi.org/10.32567/hm.2022.3.4

Hivatkozások

Ahmet Biler – Aslihan Unlu Tavil – Yuehong Su and Naghman Khan: A Review of Performance Specifications and Studies of Trickle Vents. Buildings, 8. (2018), 11. 152. Online: https://doi.org/10.3390/buildings8110152

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: Átépült és megújult az orosházi laktanya (2022. március 22.). Online: https://www.katasztrofavedelem.hu/29/hirek/262450/atepult-es-megujult-az-oroshazi-laktanya

Hornyacsek Júlia – Vad Tibor: A tűzoltók fizikai, szellemi és pszichés terhelése. Hadtudományi Szemle, 4. (2011), 4. 142–154. Online: http://epa.oszk.hu/02400/02463/00011/pdf/EPA02463_hadtudomanyi_szemle_2011_4_142-154.pdf

Nemzeti Népegészségügyi Központ: Fertőződés elkerülése – Alapvető szabályok mindenki számára a Covid–19 vírusfertőzéssel kapcsolatban (2020. március 16.). Online: https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/560-fertozodes-elkerulese-alapveto-szabalyok-mindenki-szamara

Occupational Safety and Health Administration: Hazard Communication Standard: Safety Data Sheets. OSHA Brief, 2012. Online: https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA3514.pdf

Osipov, Arthur: Fire Exoskeleton to Facilitate the Work of the Fireman. E3S Web of Conferences, 126. (2019). 1–10. Online: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912600015

Padányi József: Az éghajlatváltozás és a katonai erő viszonyrendszere a hazai és a nemzetközi kutatások tükrében. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014.

Pántya Péter: A katasztrófavédelem beavatkozó hatékonyságának fejlesztése a tűzoltósági területen. Hadmérnök, 13. (2018), „KÖFOP” szám. 109–144.

Potter, Alex: How an Ingenious Fireman Brought a Pole Into the Firehouse. Smithsonian Magazine, 2020. július. Online: https://www.smithsonianmag.com/innovation/invention-firemans-pole-180975206/

Shinn, Mary: When Seconds Count, Durango Firefighters Hit the Brass Pole. The Durango Herald, 2019. november 3. Online: https://www.durangoherald.com/articles/when-seconds-count-durango-firefighters-hit-the-brass-pole/

Urbán Anett: A katasztrófavédelem tűzoltó egységeinél rendszeresített védőruházatok vizsgálata. Műszaki Katonai Közlöny, 27. (2017), 4. 103–122. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/1953/1239

Varga László (szerk.): A munkavédelmi törvény magyarázata. Budapest, KJK-Kerszöv, 2005.

Jogi források

évi XCIII. törvény a munkavédelemről

/2011. (XII. 30.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás- egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

/2018. számú BM OKF főigazgatói intézkedés a tűzoltósági szakterület által tartandó gyakorlatok rendszerének szabályairól

/2021. számú Főigazgatói Intézkedés a személyi állomány egyéni védőeszközzel történő ellátásáról