A védett természeti területek helyzete a vízgazdálkodási nagylétesítmények fenntartásában

doi: 10.32567/hm.2022.1.6

Absztrakt

Hazánkban gyakran tapasztalható a természetvédelem és a vízgazdálkodási érdekek ütközése, amelynek oka főként országunk  adottságaiban, méretében, illetve a közelmúlt  történelmében keresendő. A cikkben a szerző a  természetvédelem és a vízgazdálkodási  tevékenységek  átfedései mentén értékeli a Tisza-tó  mint védett természeti  terület vízgazdálkodási  szempontú rekonstrukciós munkáit. Bemutatja a  természetvédelem nemzetközi és hazai  kialakulását,  valamint kitér a Tisza-tó mint mesterséges létesítmény védett természeti területté nyilvánítására.  Értékeli a beruházás keretében  végzett rekonstrukciós  munkák hatását a tó  élővilágára, és megállapításokat tesz a vízgazdálkodási és természetvédelmi kezelők  lehetséges együttműködésének formáira.   

Kulcsszavak:

védett természeti terület védett természeti érték fenntartás kotrás tározó

Hogyan kell idézni

Katona, G. (2022). A védett természeti területek helyzete a vízgazdálkodási nagylétesítmények fenntartásában. Hadmérnök, 17(1), 83–100. https://doi.org/10.32567/hm.2022.1.6

Hivatkozások

Aranyné Rózsavári Anikó – Berényi Ágnes – Csépes Eduárd – Kelemenné Szilágyi Enikő – Teszárné Nagy Mariann – Fejes Lőrinc – Kéri Brigitta – Kovács Pál – Laczi Zoltán – Sólyom Norbert – Szalay Gyula – Végvári Péter: Negyvenéves a Tisza-tó. Szolnok, Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 2018. 68.

Bándi Gyula – Faragó Tibor – Lakosné Horváth Alojzia: Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi egyezmények. Budapest, Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, 1994. Online: http://real.mtak.hu/103304/1/Egyezmenyek-KTM.pdf

Bessenyei Mónika – Földi László – Hetesi Zsolt – Zsókai Ágnes: Fenntartható jövőképünk. In Kaiser Tamás (szerk.): A jó állam mérhetősége III. Budapest, Dialóg Campus, 2019. 125–140. Online: https://joallamjelentes.uni-nke.hu/2017_pages/pdf_serve/non-compress/669_jam_iii_xs.pdf

Csépes Eduárd – Berényi Ágnes – Teszárné Nagy Mariann: A Kiskörei-tározó növényzet közötti árvaszúnyog faunájának (Diptera: Chironomidae) változása az elmúlt évek szélsőséges tiszai vízjárásának következtében. Hidrológiai Közlöny, 93. (2013), 5–6. 23–6. Földi László – Halász László: Investigation of Climate Vulnerability of Domestic Natural and Artificial Ecosystems. Hadmérnök, 14. (2019), 2. 167–178. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2019.2.14

Halász László – Földi László: Környezetbiztonság. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014.

Hortobágyi Nemzeti Park: A Tisza-tó (HUHN20003) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve. Debrecen, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 2014. Online: https://www.hnp.hu/uploads/files/termeszetvedelem/natura2000/HUHN20003_tiszat%C3%B3.pdf

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság: Tisza-tavi kódex – mellékletek. (É. n.) Online: http://kotivizig.hu/doksik/tisza_tavi_kodex/mellekletek.pdf

Rakonczay Zoltán: A természetvédelem története Magyarországon, 1872–2002. Budapest, Mezőgazda, 2009.

Jogi források

A Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a vadon élő madarak védelméről

A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről

évi LIII. törvény a természet védelméről

/1999 (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról

/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról