Magyar katasztrófaorvosi mentőcsapat műveleti tevékenysége Haitin

doi: 10.32567/hm.2022.1.2

Absztrakt

Magyarország 2010-ben mentőcsapatot küldött ki a  földrengés sújtotta, válságövezetbe tartozó Haitibe. A  szerzők a csapat kiutazásának előkészítéséről, a vezetői döntésekről, a küldetés szakmai kihívásairól, a vezetés-irányítás tapasztalatairól, a biztonsági kérdések és a civil- katonai együttműködés, a nemzetközi katasztrófa- segítségnyújtás tanulságairól számolnak be úgy, hogy a  küldetés sikeres végrehajtásában aktívan, közvetlenül  közreműködtek, akkori felsővezetőként, csapatvezetőként és orvosszakmai vezetőként. Az akkor szerzett  tapasztalatok napjainkban is tanulságként szolgálhatnak a  jövő katasztrófavédelmi szervezetei és vezetői számára. 

Kulcsszavak:

földrengés katasztrófa-segítségnyújtás csapatvezetés ENSZ EU prehospitális sürgősségi ellátás

Hogyan kell idézni

Jackovics, P. J., Muhoray, Árpád, & Pék, L. (2022). Magyar katasztrófaorvosi mentőcsapat műveleti tevékenysége Haitin. Hadmérnök, 17(1), 21–41. https://doi.org/10.32567/hm.2022.1.2

Hivatkozások

Desmarais, Daniel: Report of The United Nations in Haiti 2010: Situation, Challenges and Outlook. ENSZ, (é. n.). Online: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/F9DE84C8F12B844B8525781B0053C3F6-Full_Report.pdf

ENSZ: INSARAG Irányelv. 2004. Online: https://studylib.net/doc/8059032/insarag-guidelines-2004-draft-part-4.doc

Európai Bizottság: Factsheet Haiti Earthquake. 2010. március 22. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_10_94

Európai Számvevőszék: A haiti földrengést követő európai uniós helyreállítási támogatás. Különjelentés. Luxembourg, 2014. Online: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_13/QJAB14013HUC.pdf

Fresnillo, Iolanda: Haiti 10 Years after the Earthquake: The Fight for Social and Economic Justice Continues. Eurodad, 2020. január 10. Online: https://www.eurodad.org/10_years_haiti

Haiti: Elismerés a magyaroknak. 24.hu, 2010. február 12. Online: https://24.hu/belfold/2010/02/12/haiti_elismeres_magyaroknak/

INSARAG: INSARAG Steering Group Meeting, Chairman’s Summary. Geneva, Switzerland, 2010. június 4. Online: https://www.insarag.org/wp-content/uploads/2016/04/2010_INSARAG_Steering_Group_Meeting_Chairman_Summary_with_Annexes_English.doc

Jackovics Péter: Haiti katasztrófa következményeinek felszámolásában szerzett tapasztalatok. Honvédorvos, 63. (2011), 1–2. 108–109.

Jackovics Péter: Deployability of International Medical Teams for Disaster Response. Ecoterra: Journal of Environmental Research and Protection, 17. (2020), 2. 35–39. Online: https://www.ecoterra-online.ro/files/1608477409.pdf

Kánya Andrea: Jól kooperált a honvédség és a katasztrófavédelem. Honvédelem.hu, 2010. február 12. Online: https://honvedelem.hu/hirek/jol-kooperalt-a-honvedseg-es-a-katasztrofavedelem.html

Kondorosi Ferenc – Muhoray Árpád: Katasztrófák kora. Miskolc, Bíbor, 2019.

Médecins Sans Frontières: Ten Years after Haiti Earthquake, Medical Care is Deteriorating. Press Release. 2020. január 9. Online: https://www.msf.org/ten-years-after-haiti-earthquake-medical-care-deteriorating

Muhoray Árpád: Katasztrófamegelőzés I. Egyetemi jegyzet. Budapest, NKE KVI, 2016.

Muhoray Árpád: A polgári védelem helye a modern Katasztrófavédelemben. Hadmérnök, 12. (2017), 2. 188–200. Online: http://hadmernok.hu/172_15_muhoray.pdf

Nielsen, Olivia – Sabine Kast – Guilaine Victor – Mark Broughton – Lucienne Cross: Myth or Reality: Is Haiti Safer Today? Miyamoto International, 2021. március 4. Online: https://www.preventionweb.net/news/view/76362

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: 422-44/2/2010. számú Útijelentés. 2010.

Patrick, Jonathan: Haiti Earthquake Response. Evaluation Insights. ALNAP, 2011. június. Online: https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/1304.pdf

World Bank’s Global Facility for Disaster Reduction and Recovery: Recovery Framework Case Study. Recovery from a Mega Disaster. 2014. augusztus. Online: https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/rfcs-2014-haiti.pdf

Jogi forrás

A Bizottság (2005/160/EK) Határozata az Egyesült Nemzetek Humanitárius Ügyekért felelős Koordinációs Hivatala (UNOCHA) és az Európai Közösségek Bizottsága között a katasztrófa segélyezés keretében való együttműködésről. Online: https://eurlex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005D0160&from=en