Offenzív kiberműveletek II.: Kibererők és képességeik

  • Kovács László
doi: 10.32567/hm.2021.3.7

Absztrakt

A kibertér biztonságának megteremtése számos tevékenység összehangolt megvalósítását igényli. A  kiberbiztonság komplex rendszerében a szabályozási és  eljárási kérdések mellett aktív kibervédelmi műveleteket is  találunk. Ugyanakkor a védelmi célú kibertérműveletek  önmagukban nem mindig elégségesek a teljes és átfogó kiberbiztonság megteremtéséhez. Így a védelmi  kibertérműveletek mellett offenzív kiberműveletek  végrehajtására is szükség lehet. Emellett az offenzív  kibertérműveletek, és az abban foglalt eszközök és  eljárások természetszerűleg nemcsak a saját oldali  rendszereink védelméhez járulnak hozzá, hanem az  ellenérdekelt fél infokommunikációs rendszereinek  lefogásával, azok működésének akadályozásával, vagy azokból információk  kinyerésével más műveleti terekben végrehajtott tevékenységek támogatásához járulnak hozzá hatékony módon. Jelen tanulmány első  része az offenzív kiberműveletek általános jellemzőit  mutatta be,  a második rész, azaz jelen írás az offenzív kiberműveleti képességek gyakorlati megvalósítását és alkalmazhatóságát elemzi, valamint kitér a kiberműveleti  erőkre, az általuk alkalmazható  eszközökre és eljárásokra. 

Kulcsszavak:

kiber offenzív kiberképesség támadás hadviselés kiberstratégia

Hogyan kell idézni

Kovács, L. (2021). Offenzív kiberműveletek II.: Kibererők és képességeik. Hadmérnök, 16(3), 119–137. https://doi.org/10.32567/hm.2021.3.7