Offenzív kiberműveletek 1.: Az offenzív kiberműveletek természete

doi: 10.32567/hm.2021.2.13

Absztrakt

A cikk címében szereplő offenzív kiberműveletekhez szükséges képességek kialakításáról számos országban hatalmas szakmai vita alakult ki az elmúlt időszakban. Ugyanakkor az offenzív kiberműveletek alkalmazásának körülményei és azok következményeinek számbavétele ugyanolyan fontosak, mint maguk a műveletek. Ennek megfelelően jelen írás címe önmagában is sok kérdést felvet. Szükséges-e az offenzív kiberképességek kialakítása? Ez egyenlő-e a kibertámadó képességek kialakításával? Ezek a képességek milyen feltételek mentén alkalmazhatók akkor, ha egy kibertámadás mögött állami szerepvállalás áll? Része lehet-e a modern fegyveres küzdelemnek a kibertérben való támadás? Ezeket a kérdéseket igyekszik jelen írás számba venni két részben. A tanulmány első része az offenzív képességek általános hátterét járja körül, míg a második rész a képességek kialakításának feltételeit, szervezeti hátterét és az alkalmazás módjait, valamint annak feltételeit vizsgálja.

Kulcsszavak:

kiber képesség támadás hadviselés

Hogyan kell idézni

Kovács, L. (2021). Offenzív kiberműveletek 1.: Az offenzív kiberműveletek természete. Hadmérnök, 16(2), 187–204. https://doi.org/10.32567/hm.2021.2.13