Gyalogosok szűkítésen keresztüli áramlásának vizsgálata

doi: 10.32567/hm.2021.2.6

Absztrakt

Az épületekben tartózkodó személyek biztonságát szolgálja a tűzmegelőzés körében elvégzett kiürítési számítás, amellyel megállapítható, hogy az épület tűzeseti kiürítése az elvárt biztonsági szint mellett megvalósítható-e. A tűzvédelemben alkalmazott kiürítési számításhoz a személyek (gyalogosok) által igénybe vett szűkítések (például ajtók) átbocsátóképességének ismerete is szükséges. Magyarországon az elvárt biztonsági szintet jogszabály, a kiürítési számítás során alkalmazandó átbocsátóképességet tűzvédelmi műszaki irányelv tartalmazza. A szerző e cikkben bemutatja és elemzi a témakörrel kapcsolatos hazai és nemzetközi szakirodalmat. A szerző méréseket végzett a kutatás során, amelyek eredményéről e cikkben számol be. A kutatás célja az volt, hogy megállapítsa a gyalogosok szűkítésen keresztüli áramlásának átlagos mértékét, ezáltal az átbocsátást és a kiürítési számítás során alkalmazható átbocsátóképességre javaslatot tegyen. E kutatás lehetőséget ad a kiürítési számítás során alkalmazott átbocsátóképesség értékének módosítására vonatkozó javaslattételre, ezáltal az elvárt biztonsági szint teljesülése mellett a tűzvédelmi műszaki irányelv napjainkban jelen lévő viszonyokhoz való közelítésére.

Kulcsszavak:

gyalogosáramlás utasáramlás kiürítés kiürítési számítás átbocsátóképesség

Hogyan kell idézni

Herczeg, G. (2021). Gyalogosok szűkítésen keresztüli áramlásának vizsgálata. Hadmérnök, 16(2), 69–87. https://doi.org/10.32567/hm.2021.2.6