Az élelmezési ellátás kalóriatartalmának empirikus vizsgálata a Magyar Honvédségben

doi: 10.32567/hm.2021.1.4

Absztrakt

A Magyar Honvédség (MH) feladata – alaprendeltetéséből adódóan – többek között Magyarország szuverenitásának védelme külső támadásokkal szemben, az ország helyreállítása esetleges természeti és ipari katasztrófák bekövetkeztével, továbbá a szövetségi és nemzetközi szerződésekből adódó katonai kötelezettségek teljesítése.
Ez a komplex feladatkör jól felkészült, egészséges, átlagon felüli fizikai teljesítőképességgel rendelkező állományt igényel. Éppen ezért a napi feladatok végrehajtása
során kardinális szerepet kap a napi élelem, tápanyag minősége, mennyisége.
Úgy gondolom, a téma vizsgálata szükségszerű és aktuális, hiszen napjaink katona- és biztonságpolitikai helyzetét figyelembe véve kiemelt jelentőségű egyenruhásaink erőnléte. Ezen kondíció megteremtéséhez stabil, jól működő ellátási rendszerre van szükség, amely az egész év során magas színvonalon biztosítja katonáink élelmezési ellátását. Jelen publikáció célja a szerző egy korábbi felmérése alapján képet adni az MH élelmezési ellátásának minőségéről, feltárva az esetleges hiányosságokat, megvizsgálva a kielégítő ellátás megvalósulásának kérdéskörét.

Kulcsszavak:

katonai élelmezés ellátási logisztika ellátásilánc energia szükséglet teljesítő képesség

Hogyan kell idézni

Seres, F. (2021). Az élelmezési ellátás kalóriatartalmának empirikus vizsgálata a Magyar Honvédségben. Hadmérnök, 16(1), 65–78. https://doi.org/10.32567/hm.2021.1.4