Mechanikai védelem mint késleltetés a fizikai védelemben

doi: 10.32567/hm.2021.1.2

Absztrakt

Sokat és sokszor beszélünk a biztonsági szakmában a fizikai védelem egyik legfontosabb védelmi eleméről a mechanikai védelemről. Néhány kivételes esettől (nukleáris létesítmények fizikai védelme) eltekintve szinte soha nem foglalkozunk azzal, hogy a késleltetési funkció az egyik legalapvetőbb feladata minden, a védett területre
történő bejutást akadályozó, nehezítő és így késleltető – esetenként építészeti, építőipar – mechanikai védelmi rendszerelemnek, pedig érdemes lenne. Jelen dolgozatomban ezen funkció részleteit és feladatait fogom megvilágítani, segítve ezzel a mérnökök, leendő megrendelők szemléletének a változását ebben a témakörben.

Kulcsszavak:

késleltetés, mechanikai védelem, fizikai védelem, védelmi funkció mechanikai védelem fizikai védelem védelmi funkció

Hogyan kell idézni

Horváth, T. (2021). Mechanikai védelem mint késleltetés a fizikai védelemben. Hadmérnök, 16(1), 23–32. https://doi.org/10.32567/hm.2021.1.2