A védelemgazdaság biztonságpolitikai összefüggései napjainkban

Absztrakt

A tanulmány tézise, hogy a védelemgazdaság, védelmi célú tartalékolás szabályozása ma Magyarországon erősen hiányos és elavult. Ezért mielőbb célszerű megalkotni egy, az aktuális és új biztonsági kihívásokra is választ adó, az EU- és NATO-tagság követelményeit is teljesítő, nemzeti összkormányzati rendszert, amelyben a központi és a területi közigazgatás, a szakmai szervezetek, a fegyveres erők, a nem kormányzati szervezetek, valamint a piaci szereplők különálló feladatrendszere összekapcsolódik, összességében pedig egységes egészet képez.

A dolgozat bemutatja a biztonságot alakító katonai és természeti tényezőket, a védelemi igazgatás legmeghatározóbb történeti, jogalkotási sarokköveit; a védelemgazdaság helyzetét a II. világháborúban és hidegháborúban, a rendszerváltozáskor és napjainkban, a védelemgazdaság aktualitását, ajánlásait Magyarország vonatkozásában.

Kulcsszavak:

biztonság védelmi igazgatás védelmi felkészítés védelmi célú tartalékolás

Hogyan kell idézni

Babos, T., & Beregi, A. L. (2018). A védelemgazdaság biztonságpolitikai összefüggései napjainkban. Hadmérnök, 13(3), 339–352. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/3842