A tűzoltásvezető feladatainak vizsgálata káresetnél, azok hatása, komplexitása, és időfüggése szempontjából

Absztrakt

A tűzoltásvezető munkavégzésének eredményessége káresetek felszámolásakor szorosan függ a beosztottak, és a beosztott vezetők gyakorlatorientált felkészítésétől. A vezetői feladatok delegálása függ az egyének képességétől, tudásszintjétől, valamint gyakorlatától. A végrehajtók szintjén, az elméleti tudás mellett a begyakorolt mozdulatok készségszintű alkalmazása elengedhetetlen. A képzés gyakorlatias megközelítése különösen fontos ebben a szakmában. Az automatizmus csökkenti a bizonytalanságot, valamint több kipróbált módszer, és azok egymáshoz viszonyított hatékonyságának a vizsgálata növeli azoknak a mintáknak a számát, amelyekből a tűzoltók választhatnak a valós események kezelésekor. A tűzoltásvezető által létrehozott tűzoltási szervezet szintjeinek kialakításának, kohéziójának, és azok egymásra hatásának vizsgálata segíthet a vezetőre nehezedő feladatok racionalizálásában.
A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére, a Concha Győző pályázat keretében készült.

Kulcsszavak:

hatékonyság összehasonlítás gyakorlat

Hogyan kell idézni

Nagy, L., & Rácz, S. (2018). A tűzoltásvezető feladatainak vizsgálata káresetnél, azok hatása, komplexitása, és időfüggése szempontjából. Hadmérnök, 13(3), 250–265. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/3830