A lövészkatona, mint elemi eszközrendszer vizsgálata a harcban

A „lövészkatona” harcának eszközrendszere a műszaki fejlesztő szemszögéből

Absztrakt

A cikk a kézifegyveres harc alapelemét, a lövészkatona szerepét vizsgálja, ezúttal műszaki szempontú elemzéssel. Az elemzés során megalkotja a lövészkatona által képviselt legkisebb alkotóelemet, a lövész, fegyvere és a fegyveréből indított lövedék alkotta elemi eszközrendszert, amely még vizsgálható a funkcióanalízis szolgáltatásaival. Meghatározza ennek az eszközrendszernek a képesség követelményeit és alapelemeit. Következtetéseket von le az alapelemek képesség követelményeinek egymásra hatásából és ebből számszerűsíti az eszközrendszer eredőképességeit.

Kulcsszavak:

funkció analízis elemi eszközrendszer lövész rohampuska lövedék

Hogyan kell idézni

Földi, F. (2018). A lövészkatona, mint elemi eszközrendszer vizsgálata a harcban: A „lövészkatona” harcának eszközrendszere a műszaki fejlesztő szemszögéből. Hadmérnök, 13(3), 50–67. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/3763