Állami szerepvállalás a belvízvédekezési tevékenységben

Absztrakt

A belvíz Magyarországon jelentős és gyakori vízkáresemény, síkvidékeink sajátossága, amely hazánk területének 55%-át érinti. Jogrendünk történeti fejlődése összefügg a vízkárnak kitettségünkkel. Jogszabályi környezet szabályozza az érintettek kötelezettségeit és feladatait. Azonban a nagy területi érintettség, a sok szereplő, a vízrendszer elemeinek eltérő tulajdonosi helyzete jelentősen megnehezíti, időnként ellehetetlenítheti az eredményes belvízvédekezési tevékenységet. Ezért szükségszerű az állam irányító szerepe a védekezésben és a tervezésben is. Az elmúlt időszakban a belvízvédelemben való állami szerepvállalás mértékében jelentős változás következett be: így a pl. 2011. évi katasztrófavédelmi törvény kapcsán, valamint 2014-ben a vízgazdálkodási törvény módosításának következtében is. A cikk ezen változások mentén vizsgálja az állam szerepét a belvízvédelemben, valamint bemutatja az ágazati stratégia jövőképét is.

Kulcsszavak:

állami szerepvállalás belvízvédekezés védekezésre kötelezettek

Hogyan kell idézni

Priváczki-Juhászné Hajdu, Z., & Muhoray, Árpád. (2018). Állami szerepvállalás a belvízvédekezési tevékenységben. Hadmérnök, 13(4), 221–240. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/3625