Tűzoltók sugárvédelme

Absztrakt

Napjainkban, az atomenergia használatának elterjedése, a radioaktív és nukleáris anyagok alkalmazása következtében egyre nő a radiológiai és nukleáris balesetek kockázata. Emiatt a Katasztrófavédelemnek ezen a területen is felkészültnek kell lennie. A sugárforrással kapcsolatos káresemények a nagyfokú biztonság miatt viszonylag ritkák, ugyanakkor súlyosan károsíthatják a környezetet és az emberi egészséget. Ezért életbevágó a gyors és hatékony tűzoltói beavatkozás, miközben a tűzoltók sugárvédelme elengedhetetlen.
A cikk célja bemutatni a sugárveszélyes káresemények jellemzőit, a tűzoltói munkának ezt a speciális területét, kiemelni néhány gyakorlati problémát az elsődleges beavatkozók sugárvédelmével kapcsolatban tűzoltásvezetői szemszögből, és javaslatokat adni a fejlesztésre.
A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére, a Concha Győző pályázat keretében készült.

Kulcsszavak:

sugárvédelem tűzoltók katasztrófavédelem

Hogyan kell idézni

Finta, V. T., & Rácz, S. (2018). Tűzoltók sugárvédelme. Hadmérnök, 13(4), 199–213. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/3623