Differenciált árvízvédelem Magyarországon

Absztrakt

Napjaink változó időjárási körülményei és az ebből adódó egyre magasabb szinteken levonuló árvizek rávilágítanak az árvízvédelem, az árvízvédelmi fejlesztések és az árvíz elleni védekezés fontosságára.
Megállapítható azonban, hogy az árvízvédelmi fejlesztések csak egy bizonyos szintig tudják követni a változásokat, e szintet meghaladó vízállásokra differenciált árvízvédelmi megoldásokat kell alkalmazni. Az árvízszintek folyamatos emelkedésével töltéseink fejlesztéseinek elértéktelenedésével kell számolnunk.
A differenciált árvízvédelmi előírások hazánkban jelenleg még csak igényként fogalmazódnak meg, viszont fontos megjegyezni, hogy bevezetésük hozzá segíthetnek egy differenciáltságából adódóan költségtakarékosabb, illetve igényekhez igazodó vízkár elleni védelemhez.

Kulcsszavak:

árvíz árvízvédelem differenciált árvízvédelem árvízvédekezés árvízvédelmi képességek vízkár

Hogyan kell idézni

Dobó, K. (2018). Differenciált árvízvédelem Magyarországon. Hadmérnök, 13(4), 184–189. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/3621