Biztonsági irányítási rendszerek fejlesztése: Változtatások kezelése

Absztrakt

A biztonsági irányítási rendszerek eredményes és hatékony működtetése a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésének egyik legfontosabb eszköze.
Jelen cikkben a szerző a hazai és nemzetközi hatósági és üzemeltetői tapasztalatok áttekintésével ismerteti a műszaki, szervezeti és személyi változtatások kezelésével kapcsolatban felmerülő aktuális problémákat, szakmai iránymutatást ad azok megoldására.
“A mű a KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére a Concha Győzó Doktori Program keretében készült."

Kulcsszavak:

súlyos baleset iparbiztonság veszélyes üzem biztonsági irányítási rendszer változtatások kezelése eszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar

Hogyan kell idézni

Mesics, Z. (2018). Biztonsági irányítási rendszerek fejlesztése: Változtatások kezelése. Hadmérnök, 13(4), 9–22. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/3552