A katasztrófavédelmi műveletek támogatása önkéntesek bevonásával

doi: 10.32567/hm.2019.3.4

Absztrakt

A katasztrófavédelem alaprendeltetés szerinti feladatainak sikeres ellátása szavatolja az ország lakosságának és anyagi javainak védelmét. Annak ellenére, hogy a védelmi szervezetek alapvetően rendelkeznek a különböző veszélyek elhárításához, a károk felszámolásához szükséges erőkkel és eszközökkel, a mindennapi életben előfordulhatnak olyan veszélyhelyzetek, katasztrófák, hogy a védekezés és kárfelszámolás során szükségessé válhat a mentő erők önkéntes mentőszervezetekkel történő megerősítése, vagy a nemzetgazdaságból anyagi és technikai erőforrások bevonása. Ez utóbbi történhet a gazdasági és anyagi szolgáltatás keretein belül, de akár önkéntesek felajánlása révén is megvalósulhat. Az erők és eszközök bevonása a védekezési feladatokba nem egyszerű feladat, mert a katasztrófavédelmi műveletek sikere öt fő tényező folyamatos koordinációja révén valósul meg (információ, legitimáció, időbeliség, technikai eszközök, humán erőforrás).

Kulcsszavak:

katasztrófavédelem önkéntes ár- és belvíz

Hogyan kell idézni

Hábermayer, T., Kiefaber, G., Sárossy, G., & Túriné, Ágnes B. (2020). A katasztrófavédelmi műveletek támogatása önkéntesek bevonásával. Hadmérnök, 14(3), 35–52. https://doi.org/10.32567/hm.2019.3.4