Fertőtlenítőszer mennyiségi vizsgálata vízminőségi modellezéssel

doi: 10.32567/hm.2019.1.15

Absztrakt

A ivóvíz kezelése során és az elosztó hálózaton alkalmazott fertőtlenítő szer mennyisége a vízbiztonság szempontjából az egyik legkritikusabb paraméter. Ennek oka nem csak megfelelő csírátlanítás és a gazdaságos üzem igénye, hanem a képződő melléktermékek mennyiségének elfogadható szinten tartása is.
Ebben a tanulmányban a vízminőségi modell eredményeinek kinetikai paraméterekre való érzékenysége kerül bemutatásra. A modellfuttatások alapján jól igazolható, hogy a klór átalakulási sebessége a befolyásoló tényezők ellenére jól nyomon követhető és leírható, azonban a modellek hitelesítése komoly nehézségekbe is ütközhet. Ennek ellenére a számítógépes vízminőségi számításokkal a költségek és a kockázatok számszerűen vizsgálhatóak és minimalizálhatóak.

Kulcsszavak:

fertőtlenítőszer kinetika mikroszennyező melléktermék modellezés

Hogyan kell idézni

Salamon, E. (2019). Fertőtlenítőszer mennyiségi vizsgálata vízminőségi modellezéssel. Hadmérnök, 14(1), 181–191. https://doi.org/10.32567/hm.2019.1.15