A japán katasztrófavédelem II.

Szervezet és működés

doi: 10.32567/hm.2019.1.14

Absztrakt

Jelen kutatás célja felrajzolni a japán katasztrófavédelmi szervezetet és annak működési mechanizmusát. A kapott eredmény két szempontból lehet hasznos: egyfelől a
negatívumok feltárásával fejleszthető a keletázsiai ország szervezeti működése, másfelől a
pozitívumoknak megfelelően javíthatjuk és korszerűbbé tehetjük a hazai elhárítási
gyakorlatot. A japán veszélyhelyzet-kezelés megítélése szakmai körökben kettős. Egyfelől
a szervezet precíz, pontos felépítésű meghatározott felelősségi hierarchiával bír,
valamint a japán kultúrára jellemző felkészültséggel és pontossággal.

Ugyanakkor a 2011-es események rámutattak arra, hogy ez a rendszer bizonyos szituációkban messze nem működik megfelelően, és a produkált hibamennyiség jelentős gazdasági kárt, illetve emberi életet követelt.  Azonban a valós helyzet ennél árnyaltabb, megítéléséhez figyelembe kell vennünk az egyes elemzési szintek működését.

Jelen tanulmány a második része egy hosszabb elemzésnek, amelynek első része az ország
katasztrófaveszélyeztetettségét és a katasztrófavédelem történelmi előzményeit vizsgálta meg.

Kulcsszavak:

Japán katasztrófavédelem Fukushima

Hogyan kell idézni

Papp, B. (2019). A japán katasztrófavédelem II.: Szervezet és működés. Hadmérnök, 14(1), 166–180. https://doi.org/10.32567/hm.2019.1.14