Az Európai Unió Arktisz-politikájának pillérei

  • Németh Viktória
doi: 10.32559/et.2022.1-2.2

Absztrakt

Az Arktisz térsége az elmúlt évtizedekben a nemzetközi politikai érdeklődés homlokterébe került, aminek két legfőbb oka van: a helyi klímaváltozás által felvetett problémák és az újonnan kibontakozó gazdasági lehetőségek. Az Európai Unió (EU) több szállal kötődik a térséghez, aminek földrajzi, történelmi és gazdasági gyökerei egyaránt vannak. Emellett Európa szerepet kíván vállalni az újonnan kialakuló regionális rendben. Jelen tanulmány fő célja, hogy megvizsgálja az EU szerepvállalását az Arktisszal kapcsolatos ügyekben. A dolgozat abból a megközelítésből indul ki, hogy az EU érdekérvényesítését a térségben ambivalencia jellemzi. Az EU egyszerre a régión belüli és azon kívül álló nemzetközi szereplő. Jelenléte tagadhatatlan, de számos kihívással és korláttal néz szembe.

Kulcsszavak:

Arktisz Európai Unió szomszédságpolitika geoökonómia geopolitika

Hivatkozások

Arter, David (2002): Small State Influence within the EU? The Case of Finland’s Northern Dimension Initiative. Journal of Common Market Studies, 38(5), 677–697. Online: https://doi.org/10.1111/1468-5965.00260

Benjamin, Daniel K. (2001): Arctic Expeditions of the 19th Century. PERC Reports, 19(2), 16–17. Online: https://perc.org/2001/06/01/arctic-expeditions-of-the-19th-century/

Bereczki András (2007): A lappok (számik) története. Budapest: ELTE.

Coffey, Luke (2013): No European Union Membership in the Arctic Council. The Heritage Foundation, 2013. április 5. Online: https://www.heritage.org/europe/report/no-european-union-membership-the-arctic-council

Csatlós Erzsébet (2013): Az Arktisz nemzetközi jogi helyzete. PhD-disszertáció. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola.

Depledge, Duncan (2015): The EU and the Arctic Council. ECFR, 2015. április 20. Online: https://ecfr.eu/article/commentary_the_eu_and_the_arctic_council3005/

Eiterjord, Trym (2022): Amid Ukraine War, Russia’s Northern Sea Route Turns East. The Diplomat, 2022. december 13. Online: https://thediplomat.com/2022/12/amid-ukraine-war-russias-northern-sea-route-turns-east/

Eni (2022): Our work in Russia. Online: https://www.eni.com/en-IT/eni-worldwide/eurasia/russia.html

Európai Bizottság (2016): Közös közlemény az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, Az Európai Unió Északi-sarkvidékre vonatkozó integrált politikája. JOIN/2016/021 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0021

European Union External Action (2022): Barents Euro-Arctic Cooperation: Joint Statement of the European Union, Finland, Denmark, Iceland, Norway and Sweden on Suspending Activities with Russia 2022. március 9. Online: https://www.eeas.europa.eu/eeas/barentseuro-arctic-cooperation-joint-statement-european-union-finland-denmark-iceland-norway_en

Government of Canada (2022): Joint Statement on Limited Resumption of Arctic Council Cooperation. 2022. június 8. Online: https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/06/joint-statement-on-limited-resumption-of-arctic-council-cooperation.html

Gunnarson, Björn (2020): Recent Ship Traffic and Developing Shipping Trends on the Northern Sea Route—Policy Implications for Future Arctic Shipping. Marine Policy, 124, 104369. Online: https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104369

Hansen, Carsten Ørts – Grønsedt, Peter – Graversen, Christian Lindstrøm et al. (2016): Arctic Shipping – Commercial Opportunities and Challenges. Frederiksberg: CBS Maritime.

Helle, Knut szerk. (2003): The Cambridge History of Scandinavia. Cambridge: Cambridge University Press. Online: https://doi.org/10.1017/CHOL9780521472999

Hughes, Thomas (2022): Defence in the European Arctic in 2022. NAADSN, 2022. december 23. Online: https://www.naadsn.ca/wp-content/uploads/2022/12/22-dec-TH-Defence-and-European-Arctic-2022-NAADSN-policy-brief.pdf

Humpert, Malte (2023): Russia’s Northern Sea Route Sees More Traffic Despite War and Sanctions. High North News, 2023. január 18. Online: https://www.highnorthnews.com/en/russias-northern-sea-route-sees-more-traffic-despite-war-and-sanctions

Kaznacheev, Peter – Bazaleva, Regina (2016): A Comparison of the Roles of Privately and State-Owned Oil Companies in Developing the Arctic Shelf. Energy Exploration & Exploitation, 34(1), 99–112. Online: https://doi.org/10.1177/0144598715623671

Koch, Wendy (2015): 3 Reasons Why Shell Halted Drilling in the Arctic. National Geographic, 2015. szeptember 28. Online: https://www.nationalgeographic.com/science/article/150928-3-reasons-shell-halted-drilling-in-the-arctic

Kuersten, Andreas (2016): The Arctic Five Versus the Arctic Council. In Heininen, Lassi – Exner-Pirot, Heather – Plouffe, Joël (szerk.): Arctic Yearbook. Akureyri: Northern Research Forum, 429–437.

Leypoldt, Patrick (2015): The Capacity Potential of the Northern Sea Route by 2050. In Keupp, Marcus Matthias (szerk.): The Northern Sea Route – A Comprehensive Analysis. Wiesbaden: Springer, 89–106. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-658-04081-9_6

Magidovič, Iosif Petrovič (1961): A földrajzi felfedezések története. Budapest: Gondolat.

Maher Patrick T. (2017): Tourism Futures in the Arctic. In Latola, Kirsi – Savela, Hannele (szerk.): The Interconnected Arctic — UArctic Congress 2016. Cham: Springer Polar Sciences, 213–219. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-319-57532-2_22

Mills, William James (2003): Exploring Polar Frontiers: A Historical Encyclopedia. Santa Barbara: ABC-CLIO.

Øian, Hogne – Fredman, Peter– Sandel, Klas et al. (2018): Tourism, Nature and Sustainability. A Review of Policy Instruments in the Nordic Countries. Koppenhága: Nordic Council of Ministers, Online: https://doi.org/10.6027/TN2018-534

Phillips, Leigh (2009): Arctic Council Rejects EU’s Observer Application. EUobserver, 2009. április 30. Online: https://euobserver.com/green-economy/28043

Schreiber, Melody (2022): Major Oil Companies and Investors Pull Back from Russian Arctic Oil and Gas. Arctic Today, 2022. március 5. Online: https://www.arctictoday.com/major-oil-companies-and-investors-pull-back-from-russian-arctic-oil-and-gas/

Statista (2023a): Production of Arctic Oil and Gas Worldwide from 2010 to 2022, by Country. Online: https://www.statista.com/statistics/1300235/arctic-oil-production-by-country/

Statista (2023b): Annual Volume of Cargo Transportation through the Northern Sea Route (NRS) in Russia from 2011 to 2022. Online: https://www.statista.com/statistics/1147611/northern-sea-route-cargo-transportation-volume-russia/

Statistics Finland (2018): Foreign Overnights in Finland. 2018. április 6. Online: https://bit.ly/3H8eMjF

Szabó János Lajos (2009): Norvégia európai integrációja a népszavazások tükrében. PhD-disszertáció. Budapest: ELTE.

Tillväxtverket (2015): Tourism in Sweden. Online: https://bit.ly/3H8eMjF UNEP (2007): Tourism in the Polar Regions. The Sustainability Challenge. Online: https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/9147

U.S. Department of State (2022): Joint Statement on Arctic Council Cooperation Following Russia’s Invasion of Ukraine. 2022. március 3.

Online: https://www.state.gov/joint-statement-on-arctic-council-cooperation-following-russias-invasion-of-ukraine/

Wegge, Njord (2010): The Political Order in the Arctic: Power Structures, Regimes and Influence. Polar Record, 47(241), 165–176. Online: https://doi.org/10.1017/S0032247410000331

Wong, Andrew (2018): China: We are a ‘Near-Arctic State’ and We Want a ‘Polar Silk Road’. CNBC, 2018. február 14. Online: https://www.cnbc.com/2018/02/14/china-we-area-near-arctic-state-and-we-want-a-polar-silk-road.html

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.