Tízéves az európai polgári kezdeményezés

– mivé vált az Unió részvételi demokráciájának új eszköze?

  • Tárnok Balázs
doi: 10.32559/et.2021.4.3

Absztrakt

Az európai polgári kezdeményezés (EPK) 2012. április 1-je óta áll az uniós polgárok rendelkezésére a gyakorlatban, így az idei évben tízéves fennállását ünnepeli az Európai Unió részvételi demokráciájának lisszaboni szerződéssel bevezetett új eszköze. Az elmúlt tíz év legalapvetőbb kérdése, hogy valójában mi, illetve mivé vált a gyakorlatban az EPK? Bár a vonatkozó joganyag és a jogtudomány is az EU demokráciadeficitjének csökkentésére hivatott eszközként tekint az EPK-ra, jelen értekezés feltevése szerint gyakorlati megvalósulását tekintve sokkal inkább érdekérvényesítő eszköznek tekinthető. E megközelítésben fontos kérdés, hogy mennyire hatékony az eszköz ilyen minőségben, illetve melyek azok a tényezők, amelyek a hatékonyságát befolyásolják. Ennek vizsgálata során három szempontot veszünk figyelembe: az EPK-val kapcsolatos tudatosságot, a „sikeres EPK” fogalmának meghatározását, illetve az eszköz „ár-érték” arányát. Az értekezés elméleti megközelítésben tekinti át az EPK gyakorlatának elmúlt tíz évét, figyelemmel az uniós jog rendszerében betöltött szerepére, valamint e szerep gyakorlati felhasználás mentén való formálódására.

Kulcsszavak:

európai polgári kezdeményezés EPK részvételi demokrácia demokráciadeficit érdekérvényesítés

Hivatkozások

Anglmayer, Irmgard: Implementation of the European Citizens’ Initiative. The Experience of the First Three Years. European Parliamentary Research Service, Ex-Post Impact Assessment Unit, 2015. Online: https://doi.org/10.2861/814242

Ballesteros, Marta – Emanuela Canetta – Alexandru Zaciu: European Citizens’ Initiative – First Lessons of Implementation. Study. Brussels, Directorate-general for International Policies, European Parliament, 2014. Online: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU%282014%29509982_EN.pdf

Ballesteros, Marta – Sara Fiorentini: Towards a Revision of the European Citizens’ Initiative? Study for the PETI Committee. Brussels, Directorate-general for International Policies, European Parliament, 2015. Online: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519240/IPOL_STU%282015%29519240_EN.pdf

Benda Vivien – Dabis Attila – Wágner Tamás Zoltán: A közvetlen demokrácia európai útjai, különös tekintettel az európai polgári kezdeményezésre. Kisebbségvédelem, 1. (2019), 1. 69–94. Online: https://www.kji.hu/wp-content/uploads/2019/08/folyoirat_2019_ 2_1_bendadabiswagner.pdf

Berg, Carsten – Paweł Głogowski: An Overview of the First Two Years of the European Citizens’ Initiative. In Carsten Berg – Janice Thomson (szerk..): An ECI That Works! Learning from the First Two Years of the European Citizens’ Initiative. Alfter, The ECI Campaign, 2014. 11–18. Online: https://citizens-initiative.eu/wp-content/uploads/2020/02/Berg_2014_Berg_Thomson_An_ECI_That_Works.pdf

Bieber, Roland: The Citizens’ Initiative – a Source of Additional Legitimacy for the European Union. In José Maria Beneyto – Ingolf Pernice – Lars S. Otto (szerk.): Europe’s Constitutional Challenges in the Light of the Recent Case Law of National Constitutional Courts. Baden-Baden, Nomos, 2011. 229–240. Online: https://doi.org/10.5771/9783845233109-229

Bóka János – Gombos Katalin – Szegedi László: Az Európai Unió intézményrendszere. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2019. Online: http://real.mtak.hu/102277/1/web_boka_gombos_szegedi___az_europai_unio_intezmenyrendszere.pdf

Bouza García, Luis: How Could Article 11 TEU Contribute to Reduce the EU’s Democratic Malaise? In Michael Dougan – Niamh Nic Shuibhne – Eleanor Spaventa (szerk.): Empowerment and Disempowerment of the European Citizen. Portland, OR, Hart Publishing, 2012. 253–276. Online: https://doi.org/10.5040/9781472566225.ch-011

Bouza García, Luis: Participatory Democracy and Civil Society in the EU. Agenda-Setting and Institutionalisation. Palgrave Macmillan, 2015. Online: https://doi.org/10.1057/9781137436849

Bouza García, Luis – Justin Greenwood: What is a Successful ECI? In Maximilian Conrad – Annette Knaut – Katrin Böttger (szerk.): Bridging the Gap? Opportunities and Constraints of the European Citizens’ Initiative. Baden-Baden, Nomos, 2016. 149–168. Online: https://doi.org/10.5771/9783845266138-149

Bouza García, Luis – Justin Greenwood: Introduction. Perspectives on European Politics and Society, 13. (2012), 3. 251–256. Online: https://doi.org/10.1080/15705854.2012.702570

Böttger, Katrin – Julian Plottka: The ECI – An Overview of Opportunities and Constraints. In Maximilian Conrad – Annette Knaut – Katrin Böttger (szerk.): Bridging the Gap? Opportunities and Constraints of the European Citizens’ Initiative. Baden-Baden, Nomos, 2016. 16–46. Online: https://doi.org/10.5771/9783845266138-16

Conrad, Maximilian: The Missing Link in EU Democracy? Why a Transnational Public Sphere Matters. Icelandic Review of Politics & Administration, 6. (2010), 2. 207–228. Online: https://doi.org/10.13177/irpa.a.2010.6.2.4

Conrad, Maximilian: The European Citizens’ Initiative: Transnational Democracy in the EU at last? Icelandic Review of Politics & Administration, 7. (2011), 1. 5–22. Online: https://doi.org/10.13177/irpa.a.2011.7.1.1

Conrad, Maximilian: A Small-States Perspective on the European Citizens’ Initiative. Icelandic Review of Politics & Administration, 9. (2013), 2. 301–322. Online: https://doi.org/10.13177/irpa.a.2013.9.2.3

Conrad, Maximilian: The ECI’s Contribution to the Emergence of a European Public Sphere. In Maximilian Conrad – Annette Knaut – Katrin Böttger (szerk.): Bridging the Gap? Opportunities and Constraints of the European Citizens’ Initiative. Baden-Baden, Nomos, 2016. 64–80. Online: https://doi.org/10.5771/9783845266138-64

Conrad, Maximilian – Annette Knaut: Introduction: The ECI at Three – More Constraints than Opportunities? In Maximilian Conrad – Annette Knaut – Katrin Böttger (eds.): Bridging the Gap? Opportunities and Constraints of the European Citizens’ Initiative. Baden-Baden, Nomos, 2016. 10–15. Online: https://doi.org/10.5771/9783845266138-10

Crombez, Christophe: The Democratic Deficit in the European Union: Much Ado about Nothing? European Union Politics, 4. (2003), 1. 101–120. Online: https://doi.org/10.1177/1465116503004001583

Cuesta-López, Víctor: The Lisbon Treaty’s Provisions on Democratic Principles: A Legal Framework for Participatory Democracy. European Public Law, 16. (2010), 1. 123–138. Online: https://doi.org/10.54648/EURO2010007

Cuesta-López, Víctor: A Comparative Approach to the Regulation of the European Citizens’ Initiative. Perspectives on European Politics and Society, 13. (2012), 3. 257–269. Online: https://doi.org/10.1080/15705854.2012.702571

Dougan, Michael: What are we to Make of the Citizens’ Initiative? Common Market Law Review, 48. (2011), 6. 1807–1848. Online: https://doi.org/10.54648/COLA2011071

Európai Közösségek Bizottsága: Fehér könyv az európai kommunikációs politikáról. COM(2006)35 végleges (2006. február 1.). Online: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=celex%3A52006DC0035

Európai Parlament: Az Európai Parlament 2015. október 28-i állásfoglalása az európai polgári kezdeményezésről. P8_TA(2015)0382. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0382_HU.html

Follesdal, Andreas – Simon Hix: Why There is a Democratic Deficit in the EU: A Response to Majone and Moravcsik. Journal of Common Market Studies, 44. (2006), 3. 533–562. Online: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2006.00650.x

Gerstenmeyer, Carmen – Julia Klein – Julian Plottka – Amelie Tittel: Study on the European Added Value of the European Citizens’ Initiative. In Christian Salm: The Added Value of the European Citizens’ Initiative (ECI), and its Revision. Study. Brussels, European Parliamentary Research Service, 2018. Online: https://doi.org/10.2861/716219

Głogowski, Paweł – Andreas Maurer: The European Citizens’ Initiative: Chances, Constraints and Limits. IHS Political Science Series, Working Paper, 134. Institute for Advanced Studies 2013. Online: https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/2199/1/pw_134.pdf

Greenwood, Justin: The European Citizens’ Initiative: Bringing the EU Closer to Its Citizens? Comparative European Politics, 17. (2019), 6. 940–956. Online: https://doi.org/10.1057/s41295-018-0138-x

Gyeney Laura: Európai uniós polgárság. In Jakab András – Könczöl Miklós – Menyhárd Attila – Sulyok Miklós (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia. 2020. Online: http://ijoten.hu/szocikk/europai-unios-polgarsag

Kaufmann, Bruno: The European Citizens’ Initiative Pocket Guide. Brussels, Green European Foundation, 2012. Online: https://gef.eu/wp-content/uploads/2017/01/ECI_Pocket_guide_updated_edition_web_02.pdf

Kitschelt, Herbert P.: Political Opportunity Structures and Political Protest: Anti-nuclear Movements in Four Democracies. British Journal of Political Science, 16. (1986), 1. 57–85. Online: https://doi.org/10.1017/S000712340000380X

Komáromi, László: Participatory Democracy: International and European Tendencies, Constitutional Framework in Visegrad Countries, Hungarian Instruments and Experiences. Iustum Aequum Salutare, 11. (2015), 3. 51–66. Online: http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20153sz/03.pdf

Komáromi, László: Improving Representation by Direct Democracy? In László Komáromi – Zoltán Tibor Pállinger (szerk.): Good Governance – Enhancing Representation. Budapest, Pázmány Press, 2016. 19–32.

Lenard, Patti Tamara – Richard Simeon: Introduction. In Patti Tamara Lenard – Richard Simeon (szerk.): Imperfect Democracies. Democratic Deficit in Canada and the United States. Vancouver–Toronto, UCB Press, 2012. 1–22. Online: https://www.ubcpress.ca/asset/9420/1/9780774823760.pdf

Menache, Andre: The European Citizens’ Stop Vivisection Initiative and the Revision of Directive 2010/63/EU. Alternatives to Laboratory Animals, 44. (2016), 4. 383–390. Online: https://doi.org/10.1177/026119291604400408

Mendoza, Mary Anne: A Case for the European Citizens’ Initiative amidst the Perceived Democratic Deficit of the EU. Review of European & Transatlantic Affairs, 1. (2015), 2. 112–131. Online: https://bit.ly/3wI6ry2

Monaghan, Elizabeth: Assessing Participation and Democracy in the EU: The Case of the European Citizens’ Initiative. Perspectives on European Politics and Society, 13. (2012), 3. 285–298. Online: https://doi.org/10.1080/15705854.2012.702573

Moravcsik, Andrew: Reassessing Legitimacy in the European Union. Journal of Common Market Studies, 40. (2002), 4. 603–624. Online: https://doi.org/10.1111/1468-5965.00390

Moravcsik, Andrew: Is there a ‘Democratic Deficit’ in World Politics? A Framework for Analysis. Government and Oppositions, 39. (2004), 2. 336–363. Online: https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00126.x

MTI: Navracsics: a Minority SafePack új fejezetet nyitott az európai integráció történetében. Maszol, 2020. november 13. Online: https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/134844-navracsics-a-minority-safepack-uj-fejezetet-nyitott-az-europai-integracio-torteneteben

Nentwich, Michael: Opportunity Structures for Citizens’ Participation: The Case of the European Union. European Integration online Papers (EIoP), (2002), 1. Online: https://doi.org/10.2139/ssrn.302082

Norris, Pippa: Democratic Deficit. Critical Citizens Revisited. Cambridge, Cambridge University Press, 2011. Online: https://doi.org/10.1017/CBO9780511973383

Rootes, Chris: Political Opportunity Structures. Promise, Problems and Prospects. La Lettre de la maison Française d’Oxford, (1999), 10. 71–93. Online: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02553717/document

Szabó Gabriella: Az európai nyilvánosság mibenlétéről. Paradigmák, definíciók, megközelítések és dilemmák egy új kutatási terület kapcsán. Politikatudományi Szemle, 19. (2010), 2. 95–109. Online: https://epa.oszk.hu/02500/02565/00062/pdf/EPA02565_poltud_szemle_2010_2_094-109.pdf

Szenoradszki Nóra: Az uniós polgárok részvétele az európai polgári kezdeményezésekben. In Tamás Csaba Gergely (szerk.): Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban. Díjnyertes pályázatok 2015. Budapest, Országgyűlés Hivatala, 2017. 46–83. Online: https://bit.ly/3AxzGof

Tárnok Balázs: A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés és a magyarországi aláírásgyűjtés tapasztalatai. Létünk, 49. (2019), 2. 131–148. Online: http://letunk.rs/documents/archivum/Letunk_2019_2.pdf

Tárnok Balázs: Az Európai Bizottság lesöpörte az asztalról a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezést. EUstrat Szakpolitikai Figyelő, 2021a. január 15. Online: https://eustrat.uni-nke.hu/hirek/2021/01/15/az-europai-bizottsag-lesoporte-az-asztalrol-a-minority-safepack-kisebbsegvedelmi-kezdemenyezest

Tárnok Balázs: Az „End the Cage Age” európai polgári kezdeményezés nyilvános meghallgatása az Európai Parlamentben. EUstrat Szakpolitikai Figyelő, 2021b. április 16. Online: https://eustrat.uni-nke.hu/hirek/2021/04/16/az-end-the-cage-age-europai-polgari-kezdemenyezes-nyilvanos-meghallgatasa-az-europai-parlamentben

Tárnok Balázs: Tíz éves az európai polgári kezdeményezés. EUstrat Szakpolitikai Figyelő, 2022. március 31. Online: https://eustrat.uni-nke.hu/hirek/2022/03/30/tiz-eves-az-europai-polgari-kezdemenyezes

Trenz, Hans-Jörg: In Search of the European Public Sphere. Between Normative Overstretch and Empirical Disenchantment. Arena Working Paper, (2008), 12. Online: https://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-working-papers/2001-2010/2008/wp08_12.pdf

Vogiatzis, Nikos: Is the European Citizens’ Initiative a Serious Threat for the Community Method? European Journal of Legal Studies, 6. (2013), 1. 91–107. Online: https://cadmus.eui.eu//handle/1814/28731

Warleigh, Alex: On the Path to Legitimacy? The EU Citizens Initiative Right from a Critical Deliberativist Perspective. In Carlo Ruzza – Vincent Della Sala (szerk.): Governance and Civil Society in the European Union. Manchester University Press, 2007.

Weisskircher, Manès: The European Citizens’ Initiative: Mobilization Strategies and Consequences. Political Studies, 68. (2019), 3. 797–815. Online: https://doi.org/10.1177/0032321719859792

Zalán, Eszter: ‚Stop TTIP’ Activists Hand EU 3mn Signatures. EUobserver, 2015. október 7. Online: https://euobserver.com/eu-political/130587

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.