A német külpolitika európaizációja - A közös kül- és biztonságpolitika "germanizációja"

  • Speck Gyula
doi: 10.32559/et.2020.3.5

Absztrakt

Tanulmányunk a német külpolitika és az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának kapcsolatát vizsgálja meg. Mivel Németország az Európai Unió  vezető hatalma, azt gondolhatnánk, hogy a közös  kül- és biztonságpolitika is „germanizálódott”. Ennek azonban ellentmond, hogy a német külpolitika erős európai identitással rendelkezik. A problémakör  vizsgálatához az Európai Unió külpolitikájának elemzésében használt európaizáció elméletét  alkalmazzuk olyan esettanulmányokon keresztül,  mint a közös kül- és biztonságpolitika intézményesítése, az iráni atomtárgyalások, vagy az ukrajnai válság. Következtetésünk, hogy  Németország külpolitikája  továbbra is magas fokon  európaizált, ellenben nem  beszélhetünk egy  kifejezetten „germanizált” uniós  közös kül- és  biztonságpolitikáról. 

Kulcsszavak:

európaizáció Európai Unió német külpolitika Németország közös kül- és biztonságpolitika

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.