Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség szerepe és öröksége

  • Tőkés Tibor
  • Tóth Eszter
  • Nagy Sándor
  • Erdey László
doi: 10.32559/et.2020.3.7

Absztrakt

A regionális fejlesztési ügynökségek a rendszerváltás  után kialakított magyar terület- és településfejlesztés  intézményrendszerének meghatározó elemei voltak,  amelyet az Európai Unió regionális politikájával való  kompatibilitás jegyében alakítottak ki. Jelentős  szerepük volt az egyes régiók fejlesztésében mind  területfejlesztési-szakmai kérdések, mind a  megvalósítás szempontjából. Működésük időszaka  alatt számos sikeres projektet vezényeltek le, és  emellett segítséget nyújtottak a terület- és  településfejlesztés egyes szereplőinek mind szakmai- elméleti mind technikai-gyakorlati kérdésekben. Ezt a  feladatot az Észak-alföldi Régióban az Észak-Alföldi  Regionális Fejlesztési Ügynökség kapta, amely  2000–2016 közötti működésével elősegítette a  magyar regionális politika megvalósulását és régiója  fejlődését. Tevékenységét a másik hat régióban  működő társához hasonlóan összességében az  elvárásoknak megfelelően látta el. Az ügynökségek a  jelenlegi regionális politika, valamint terület- és  településfejlesztés szempontjából is fontosnak  tekinthetők, mert megalapozták a magyar rendszer  fejlődését, illetve elősegítették az Európai Unió  regionális politikájához való kapcsolódást, illetve az  uniós források lehívását. Így örökségük napjainkban  is él, ezért érdemes megvizsgálni az ügynökségek  kialakítását és működésük történetét. E történetet a  cikkben az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési  Ügynökség példáján mutatjuk be. 

Kulcsszavak:

tervezési-statisztikai régió Észak-Alföld Regionális Fejlesztési Tanács Regionális Fejlesztési Ügynökség terület- és településfejlesztés

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.