Félidőben: Emmanuel Macron mérlege az uniós politikákban

  • Soós Eszter Petronella
doi: 10.32559/et.2020.2.3

Absztrakt

A tanulmány Emmanuel Macron francia elnök 2017–2020 közötti Európa-politikáját tekinti át. Az írás az elnökjelölt kampányban megfogalmazott ígéreteihez és nézeteihez, valamint két 2017-es, már hivatalban elmondott tisztázó, operacionalizáló beszédhez viszonyítja az elért eredményeket. Három nagy szakpolitikai csomópontot határoz meg az elemzés: intézményi, biztonsági-védelmi és gazdaságpolitikai. A tematikus elemzés áttekinti, hogy az ígéretekből mi valósult meg, mi az, ami folyamatban van, és mi az, ami áll vagy nem is került még igazán napirendre. A tanulmány második felében kitérünk arra, hogy milyen belső-külső politikai erőforrásai vannak és lehetnek a francia elnöknek a további eredmények elérésének esélye szempontjából – a Covid-19- járvány hatását csak nagyon korlátozottan figyelembe véve a konklúzió megfogalmazásánál. 

Kulcsszavak:

Franciaország Európai Unió Emmanuel Macron szuverenitás eurozóna választási ígéretek

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.