A munkajog-alanyiság európai elmélete – A munkavégzési szerződésekkel és azon belül a munkavállalással összefüggő jogalanyiság problematikája korunk európai jogelméletében, különös tekintettel a munkavállalói jogalanyiságra

  • Prugberger Tamás
doi: 10.32559/et.2020.1.4

Absztrakt

A tanulmány komplex jelleggel igyekszik megvizsgálni nemcsak a szűkebb szolgálati/munkajogviszonnyal, hanem a munkatevékenységgel járó valamennyi facere típusú szerződésnél a jogalanyiság alakulásának a jellegét a mai európai jogelméletben. Ezért a vizsgálat a klasszikus munka- és a szolgálati viszonyon túl kiterjed a munkaviszonynak a vállalkozási és a megbízási jogviszonnyal fennálló kapcsolatára és a vállalkozási tartalmú atipikus munkaviszonyokra, az önfoglalkoztatásra, valamint a digitális platformon keresztül történő újabb foglalkoztatási formáknak a jogalanyiság területén jelentkező problémáira. Mindebből általános jogdogmatikai jellegű következtetéseket von le a szerző, aki megjegyzi, hogy a kutatásban részt vett Jakab Nóra habilitált egyetemi docens.

Kulcsszavak:

munkavállaló munkáltató vállalkozás megbízás tartós vállalkozás és megbízás kötött kötetlen és önfoglalkoztatás digitális platorm

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.