A jóléti állam rezsimtípusai az Európai Unióban

  • Orosz Ágnes
doi: 10.32559/et.2019.4.4

Absztrakt

Jelen tanulmány hierarchikus klaszterelemzést alkalmazva vizsgálja az európai jóléti államok rezsimtípusainak fennmaradását, valamint időbeli változásait. A kutatás a rezsimszemlélet révén meghatározza a rezsimspecifikus tényezőket, és arra a kérdésre keresi a választ, hogy az Európai Unióban milyen szociális modelleket figyelhetünk meg, valamint hogy ezek a modellek a vizsgált időtávon belül hogyan változtak. A hierarchikus klaszterelemzés eredményei alapján azt a megállapítást tehetjük, hogy az európai jóléti modellek továbbra is egyértelműen elkülönülnek, kivéve az angolszász modellt, továbbá a tradicionális európai jóléti modellek mellett a kelet-közép-európai jóléti rezsim is megjelenik.

Kulcsszavak:

jóléti állam jóléti rezsim hierarchikus klaszterelemzés

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.