Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás és a belső piaci jogegységesítés

  • Merkel Csenge
doi: 10.32559/et.2019.4.3

Absztrakt

Jelen írás az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás eltörlését célzó irányelvjavaslatot mutatja be az ezzel összefüggő jogi dilemmákkal. A javaslat megalkotására és elfogadására az Európai Unió (a továbbiakban: Unió) működéséről szóló szerződés 114. cikke ad jogalkotási jogalapot. A 114. cikk azonban nem általánosságban ad felhatalmazást az Uniónak a belső piac szabályozására, hanem csak konkrét feltételek teljesülése esetén teszi a szabályozást lehetővé. Ezeket a feltételeket az Európai Unió Bíróságának már több ízben értelmeznie kellett, és az így kialakult joggyakorlat tanulságait elemezve került ebben a cikkben mérlegre az óraátállítás eltörlésének kezdeményezése. A tanulmány a jogi megfontolásokon túl bemutatja az óraátállítás mellett és ellen szóló gyakorlati megfontolásokat, és ismerteti az ezzel kapcsolatos kutatások eredményeit is, következtetése, hogy az óraátállítás eltörlésére az Európai Unió hatáskörének megléte a 114. cikk alapján nem egyértelmű.

Kulcsszavak:

európai integráció belső piac jogharmonizáció óraátállítás szubszidiaritás

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.