Demokrácia és jogállamiság új kihívások előtt

  • Trócsányi László

Absztrakt

Milyen mozgástérrel rendelkeznek ma a nép által választott tagállami intézmények? Hogyan egyeztethető össze a népszuverenitás és az Európai Unió? Ma annak lehetünk tanúi, hogy egyfajta szakadék alakul ki az európai és a tagállami intézmények, illetve az európai intézmények és a lakosság között, mivel ez utóbbi nem látja világosan, hogy ki irányítja az Uniót, hol van az igazi hatalom. Európa válaszút előtt áll: a nemzeti hatáskörök folyamatos átadásával vagy kiüresedésével egy európai föderáció irányába mozdul, vagy a tagállamok – a szubszidiaritás elvéhez jobban ragaszkodva – a nemzetállamok együttműködésen alapuló Európáját építik fel.

Kulcsszavak:

népszuverenitás hatáskörváltozások föderáció szubszidiaritás jogállamiság

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.