A fenntarthatóság dimenziói és a hazai felsőoktatási intézmények helyzetének egyes aspektusai a fenntarthatósági rangsorok tükrében

  • Fási Csaba
doi: 10.32566/ah.2023.3.6

Absztrakt

A fenntarthatóság napjaink kiemelt témái közé tartozik. A tanulmány célja, hogy a fogalmi meghatározáson túl bemutassa a fenntarthatóság dimenzióit (környezet–gazdaság–társadalom), az ENSZ által megalkotott Fenntartható Fejlődési Keretrendszert (Agenda 2030), valamint olyan európai uniós kezdeményezéseket, mint a European Green Deal vagy az ESG (Environmental, Social and Governance). A tanulmány második részében fenntarthatóságfókuszú felsőoktatási rangsorokat (GreenMetric World University Ranking, QS World University Rankings: Sustainability 2023, Times Higher Education Impact Rankings) mutatok be és értékelek. Mindennek célja, hogy egyrészt e friss területen számba vegyük a meghatározó rangsorokat, másrészt hogy képet kapjunk a hazai felsőoktatási intézmények rangsorban betöltött helyéről és az intézményi erőfeszítésekről. A tanulmány röviden tárgyalja a fenntarthatóság globális kihívásai mesterképzés és az EU-s zöldköltségvetés-tervezés képzés fontosabb tudnivalóit.

Kulcsszavak:

Agenda 2030 európai uniós fenntarthatósági kezdeményezések fenntarthatóság fenntarthatósági felsőoktatási rangsorok fenntarthatósági képzések

Hogyan kell idézni

Fási, C. (2023). A fenntarthatóság dimenziói és a hazai felsőoktatási intézmények helyzetének egyes aspektusai a fenntarthatósági rangsorok tükrében. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 11(3), 117–135. https://doi.org/10.32566/ah.2023.3.6

Hivatkozások

Bándi Gyula (2013): A környezethez való jog értelmezése a fenntartható fejlődési stratégia és az Alaptörvény fényében. Acta Humana, 1(1), 67–92. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/3028/2283

Csath Magdolna (2020a): A fenntarthatóság mint emberi és társadalmi fejlődés. Acta Humana, 8(1), 25–65. Online: https://doi.org/10.32566/ah.2020.1.2

Csath Magdolna (2020b): Gazdasági fenntarthatóság: a gazdasági szerkezet szerepe. In Csath Magdolna (szerk.): A fenntarthatóság árnyalatai. Budapest: Ludovika, 13–58.

Faragó Tibor et al. (1992) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Környezet és Fejlődés Konferenciája: tények és adatok (UN Conference on Environment and Development). Budapest: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM). Online: http://real.mtak.hu/65984/1/1992Rioi_

konferencia_1992_u.pdf

Fási Csaba (2019): A versenyképesség és az Európai Unió. In Csath Magdolna (szerk.): A versenyképesség- mérés változásai és új irányai. Budapest: Dialóg Campus, 165–188.

Gács János (2005) A Lisszaboni folyamat: rejtélyek, elméleti problémák és gyakorlati nehézségek. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet. Online: http://econ.core.hu/doc/dp/dp/mtdp0501.pdf

Gyulai Iván (2013): Fenntartható fejlődés és fenntartható növekedés. Statisztikai Szemle, 91(8–9), 797–822. Online: https://www.ksh.hu/statszemle_archive/2013/2013_08-09/2013_08-09_797.pdf

Kolozsi Pál Péter – Horváth Balázs István – Csutiné Baranyai Judit – Tengely Veronika (2022): Monetáris politika és zöld átmenet. Hitelintézeti Szemle, 21(4), 7–28. Online: https://doi.org/10.25201/HSZ.21.4.7

Kőszeghy Lea (2022): Társadalmi egyenlőtlenségek és környezeti fenntarthatóság: összefüggések és kiutak. Előadás az MTA A fenntarthatóság társadalmi feltételei című konferenciáján 2022. november 22-én. YouTube, 2022. november 22. Online: https://www.youtube.com/watch?v=vIGnlgtBmys

Lengyel Attila (2018) A fenntarthatóság mindfulness és turizmus tértudományi összefüggései. PhDértekezés. Gödöllő: Szent István Egyetem. Online: http://real-phd.mtak.hu/1495/1/lengyel_attila_ertekezes_DOI.pdf

Losoncz Miklós (2021): Zöld költségvetés az Európai Unióban. Budapest: GKI Gazdaságkutató Zrt. Online: https://www.parlament.hu/documents/126660/39139635/GKI_KT_tanulm%C3%A1ny.pdf

Meadows, Donella H. – Meadows, Dennis L. – Randers, Jorgen – Behrens, William W. III (1972): The Limits to Growth. A Report for The Club of Rome’s Project on the Predicament of

Mankind. New York: Universe Books. Online: https://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf

Nagy Balázs (2020): A humán és társadalmi fenntarthatóság mutatói nemzetközi összehasonlításban. In Csath Magdolna (szerk.): A fenntarthatóság árnyalatai. Budapest: Ludovika, 59–84.

Országos Erdészeti Egyesület (2022): A Soproni Egyetem sikeresen szerepel a nemzetközi fenntarthatósági rangsorban. OEE, 2022. május 6. Online: https://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/a-soproni-egyetem-sikeresen-szerepel-a-nemzetkozi-fenntarthatosagi-rangsorban

Persányi Miklós (1988): Közös jövőnk: A Brundtland-jelentés. Budapest: Mezőgazdasági Kiadó.

Szalay Rita szerk. (2021): ESG Jelentési Útmutató. Budapest: Budapesti Értéktőzsde.

Szegedi Tudományegyetem (2022): Új QS fenntarthatósági rangsor: az SZTE az egyik legjobb magyar egyetem. SZTE, 2022. október 26. Online: https://u-szeged.hu/sztehirek/2022-oktober/ujqs-fenntarthatosagi?objectParentFolderId=1416

Taksás Balázs (2020a): A fenntarthatóság nemzetközi mutatószámrendszerei. In Csath Magdolna (szerk.): A fenntarthatóság árnyalatai. Budapest: Ludovika.

Taksás Balázs (2020b): A környezeti fenntarthatóság mutatói Magyarországon európai összehasonlításban. In Csath Magdolna (szerk.): A fenntarthatóság árnyalatai. Budapest: Ludovika.

Jogi források

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.