A gazdasági fenntarthatóság humán, innovációs és termelékenységi megalapozottsága Magyarországon nemzetközi összehasonlításban

  • Csath Magdolna
doi: 10.32566/ah.2023.3.4

Absztrakt

A fenntarthatóság megvalósítása korunk egyik legfontosabb megoldandó feladata. Elsősorban a környezeti fenntarthatóság jut róla eszünkbe. Azt a kérdést tesszük fel, hogy a termelés és a fogyasztás milyen mértékben terheli meg a környezetet, elsősorban az onnan kivont erőforrások, másodsorban a visszajuttatott hulladék miatt. Azonban a fenntarthatóság ennél tágabb fogalom és csak különböző rendszerek egymásra hatásaként értelmezhető. A négy fő egymásra ható rendszer a gazdaság, az emberi közösség, a természeti környezet és a tágabb értelemben vett társadalom. Nemcsak azt kell ezért vizsgálnunk, hogy milyen kölcsönhatás van a termelés és a fogyasztás, valamint a környezet között, hanem azt is, hogy milyen összefüggés van fenntarthatósági szempontból a gazdasági rendszer működése, az emberek és a társadalom között. Ezen belül kiemelten fontos fenntarthatósági kérdés, hogy a működő gazdasági modellek milyen hatékonysággal hasznosítják a humán és társadalmi erőforrásokat, és ezzel csak koptatják azokat, vagy megerősödésükhöz is hozzájárulnak. Ez az írás átfogó statisztikai elemzésre támaszkodva a magyar gazdasági modell fenntarthatóságát elemzi a humán erőforrások hasznosítása és általában a termelékenysége szempontjából. Nemzetközi összehasonlításban vizsgálja a fenntarthatóság, az innováció, a termelékenység és a versenyképesség kapcsolatrendszerét, és keresi összehangolt fejlődésük lehetőségeit. Összegzésként arra mutat rá, hogy a gazdasági fenntarthatóság kulcskérdése a több innováció, több humán befektetés és ezekre építve a jelentős termelékenységjavítás. Ez egyben biztosítja azt is, hogy a környezetkárosító növekedés helyett a figyelem a takarékosabb fejlődési megoldások felé forduljon.

Kulcsszavak:

termelékenység innováció fejlődés versenyképesség fejlődési csapda

Hogyan kell idézni

Csath, M. (2023). A gazdasági fenntarthatóság humán, innovációs és termelékenységi megalapozottsága Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 11(3), 65–96. https://doi.org/10.32566/ah.2023.3.4

Hivatkozások

Borowy, Iris (2015): Defining Sustainable Development of Our Common Future: A History of the World Commission on Environment and Development. (Brundtland Commission). London – New York: Routledge.

Daly, Herman (2005): Economics in a Full World. Scientific American, 293(3), 100–107. Online: https://doi.org/10.1038/scientificamerican0905-100

Dasgupta, Partha – Heal, Geoffrey (1974): The Optimal Depletion of Exhaustible Resources. The Review of Economic Studies, 41(5), 3–28. Online: https://doi.org/10.2307/2296369

European Commission (2021): Eurobaromater: Trust in the European Union Has Increased Since Last Summer. 2021. április 23. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1867

European Commission (2022): European Innovation Scoreboard 2022. Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. Brussels: European Commission.

IMD (2022): IMD World Competitiveness Yearbook 2022. Lausanne: IMD World Competitiveness Center.

KSH (2020): Helyzetkép az iparról, 2020. Online: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jelipar/2020/index.html

Markulev, Ana – Long, Anthea (2013): On Sustainability: An Economic Approach. Productivity Commission. Staff Research Note. Commonwealth of Australia. Online: https://www.pc.gov.au/research/supporting/sustainability/sustainability.pdf

Maslow, Abraham (1943): A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50(4), 370–396. Online: https://doi.org/10.1037/h0054346

Numbeo (2023): Quality of Life Index by Country. 2023. január 29. Online: https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp

SDSN Europe (2022): Europe Sustainable Development Report 2022. Achieving the SDGs: Europe’s Compass in a Multipolar World. Online: https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2022/europe-sustainable-development-report-2022.pdf

Šlaus, Ivo – Jacobs, Garry (2011): Human Capital and Sustainability. Sustainability, 3(1), 97–154. Online: https://doi.org/10.3390/su3010097

United Nations (1987): Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. The Brundtland Report. The Brundtland Commission.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.