A fenntarthatóság mérése a hazai és nemzetközi indikátorrendszerek alapján

  • Taksás Balázs
  • Nagy Balázs
doi: 10.32566/ah.2023.3.3

Absztrakt

Az ökológiai környezet és az arra épülő gazdasági-társadalmi rendszer fenntarthatóságának megteremtése a 21. század legnagyobb feladata az emberiség számára, hiszen egyébként akár az egész emberi lét megmaradása veszélybe kerülhet. Azonban egy cél kitűzéséhez és eléréséhez mindig alapvető fontosságú, hogy mind a kitűzött állapotot, mind az odavezető utat mérni tudjuk. Ez a fenntarthatóság esetében is így van, azonban ez esetben nagyon komplex, többdimenziós rendszerről van szó, ebből adódóan az elérendő cél és az aktuális állapot, illetve az abban bekövetkező változás mérése is nagyon nehéz feladat. Ebben a cikkben röviden bemutatjuk a fenntarthatóság mérésére használt legfontosabb nemzetközi és hazai módszertanok jellemzőit, erősségeit, gyengeségeit, majd a levont következtetésekben összegezzük a mérési rendszerek közös pontjait és eltéréseit.

Kulcsszavak:

fenntarthatóság indikátorrendszerek mérés

Hogyan kell idézni

Taksás, B., & Nagy, B. (2023). A fenntarthatóság mérése a hazai és nemzetközi indikátorrendszerek alapján. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 11(3), 47–64. https://doi.org/10.32566/ah.2023.3.3

Hivatkozások

- 102/2009. (XII. 18.) OGY határozat Magyarország fenntarthatósági helyzetéről és az abból adódó feladatokról

- 18/2013. (III. 28.) OGY határozat a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról

Csath Magdolna szerk. (2019): A versenyképesség-mérés változásai és új irányai. Budapest: Dialóg Campus.

KSH (2022): A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon, 2021. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal.

KSH [é. n.]: Fenntartható fejlődés indikátorai. Online: www.ksh.hu/ffi/index.html

MNB (2021): Fenntarthatósági jelentés. Budapest: Magyar Nemzeti Bank.

NFFT (2021): Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia – 4. előrehaladási jelentés (2019–2020). Budapest: Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács. Online: https://www.nfft.hu/documents/1238941/0/NFFS_4EHJ_vegso_20211209+%281%29.pdf/e367a91c-aaa6-a167-9827-908b56c4edbf?t=1639057622491

Rockström, Johan et al. (2009): A Safe Operating Space for Humanity. Nature 461(7263), 472–475. Online: https://doi.org/10.1038/461472a

SolAbility (2022): The Global Sustainable Competitiveness Index 2022. Zurich–Seoul: SolAbility Sustainable Intelligence.

Taksás Balázs (2020): A fenntarthatóság nemzetközi mutatószámrendszerei. In Csath Magdolna (szerk.): A fenntarthatóság árnyalatai. Budapest: Ludovika, 85–114.

United Nations (2020): Global Indicator Framework for the Sustainable Development Goals and Targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Online: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202020%20review_Eng.pdf

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.