A videókonferencia-alkalmazások biztonsági kockázatai

  • Bányász Péter
  • Tóth András
  • Magyar Sándor
  • Koller Marco
doi: 10.32566/ah.2022.4.2

Absztrakt

Az új típusú koronavírus számos területen gyorsította fel a digitalizációt. A globális pandémia egyik jellegzetes képe az online értekezletekhez köthető. Az állami és piaci szervezeteknek, az oktatási intézményeknek szinte egyik napról a másikra kellett átállni távoli munkavégzésre, digitális oktatásra, ami a különböző videókonferencia-alkalmazások használatának megugrásával járt együtt. A Covid–19 azonban nem csupán a társadalmi funkciók fenntartásában okozott komoly kihívásokat; a kierőltetett digitalizáció emergens fenyegetettségeket is okozott a kibertérben. A videókonferencia-alkalmazások a fentiekből következően számos biztonsági kockázatot rejtenek magukban adatvédelmi és információbiztonsági aspektusból. Jelen tanulmány ezeket a kockázatokat kívánja bemutatni a technológia, illetve a humán tényező szempontjából, valamint a jó gyakorlatok elvét követve megoldási javaslatokat is felvázol.

Kulcsszavak:

kiberbiztonság videókonferencia-alkalmazások infokommunikációs technológia koronavírus adatvédelem információbiztonság

Hogyan kell idézni

Bányász, P., Tóth, A., Magyar , S., & Koller, M. (2023). A videókonferencia-alkalmazások biztonsági kockázatai. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 10(4), 19–34. https://doi.org/10.32566/ah.2022.4.2

Hivatkozások

Bányász Péter (2018): Az okos mobil eszközök biztonsága. Hadmérnök, 13(2), 360–377. Online: http://real.mtak.hu/94336/1/182_25_banyasz.pdf

Bányász Péter (2022): Kiberbiztonság az FMCG-szektorban és a kiskereskedelemben. In Sikos T. Tamás – Molnár Dóra (szerk.): A Covid–19 világjárvány hatása a kiskereskedelemre. Budapest, Ludovika, 241. Online: https://m2.mtmt.hu/api/publication/33286733.

Beiter, Michael et al. (2014): End-to-End Policy Based Encryption Techniques for Multi-Party Data Management. Computer Standards & Interfaces, 36(4), 689–703. Online: https://doi.org/10.1016/j.csi.2013.12.004

Erdősi Péter Máté (2017): Fokozott biztonságú biometrikus aláírások alkalmazhatósági és szabályozási kérdései a közigazgatásban. In Polgár Miklós (szerk.): A társadalom szolgálatában – felkészülés és felkészítés a katasztrófavédelmi kihívások tükrében. Pécs: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 63–68.

Erdősi Péter Máté (2019): Az elektronikus aláírás fogalmának megjelenése és változása. Információs Társadalom: Társadalomtudományi Folyóirat, 19, 66–91. Online: https://doi.org/10.22503/inftars.XIX.2019.1.3

Freedom of the Press (2023): Choosing the Right Video Conferencing Tool for the Job. Online: https://freedom.press/training/blog/videoconferencing-tools/

Greenwald, Glenn (2014): A Snowden-ügy. Budapest: HVG.

Horváth Attila – Erdősi Péter Máté (2016a): Rosszindulatú számítógépes fertőződés vizsgálatának lehetséges kérdései és indokai a közigazgatásban. In IT és Hálózati Sérülékenységek Társadalmi-Gazdasági Hatásai. Budapest: Információs Társadalomért Alapítvány, INFOTA Kutatóintézet, 31–48.

Horváth Attila – Erdősi Péter Máté (2016b): Sérülékenységek hatásának vizsgálata a biztonsági követelmények aspektusából. In IT és Hálózati Sérülékenységek Társadalmi-Gazdasági Hatásai. Budapest: Információs Társadalomért Alapítvány, INFOTA Kutatóintézet, 49–58.

Kasper, Agnes – Krasznay, Csaba (2019): Towards Pollution-Control in Cyberspace: Problem Structure and Institutional Design in International Cybersecurity. International and Comparative Law Review, 19(2), 76–96. Online: https://doi.org/10.2478/iclr-2019-0015

Kovács László – Krasznay Csaba (2010): Digitális Mohács. Nemzet és Biztonság: Biztonságpolitikai Szemle, Különszám, 44– 56. Online: https://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/kovacs_laszlo__krasznay_csaba-digitalis_mohacs_.pdf

Krasznay Csaba – Koczka Ferenc (2021): A távolléti oktatás jelentette kiberbiztonsági és adatvédelmi kihívások. In Koltay András – Török Bernát (szerk.): Járvány sújtotta társadalom. Budapest: Ludovika, 213–230. Online: https://m2.mtmt.hu/api/publication/32092423.

Kurunczi, Gábor – Téglási, András (2022a): Solutions and Challenges for Online Meetings of Electoral Bodies. Krytyka Prawa, 14(3). Online: https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.539

Kurunczi Gábor – Téglási András (2022b): A választási szervek online ülésezésének megoldásai és kihívásai. Acta Humana, 10(4), 35–46. Online: https://doi.org/10.32566/ah.2022.4.3

László, Gábor – Judit Szakos (2021): How Open Source Tools Could Help Remote Learning during the First Lockdown in Hungary? – Case Study of University of Public Service. In Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2021. 187–194. Online: https://doi.org/10.24989/ocg.v341.13

Megyeri Lajos – Farkas Tibor (2017): Kockázatkezelés, tudomány vagy kuruzslás? Hadmérnök, 12(3), 198–209. Online: http://real.mtak.hu/64731/1/1.Farkas_Hadm%C3%A9rn%C3%B6k2017.pdf

Mezei, Kitti – Krasznay, Csaba (2022): Cybersecurity and Cybercrime in Hungary During the COVID-19 Pandemic. In Chałubińska-Jentkiewicz, Katarzyna (szerk.): The Role of Cybersecurity in the Public Sphere – The European Dimension, 191–207. Online: https:// m2.mtmt.hu/api/publication/33118087

Munk Sándor (2008): Információbiztonság vs. informatikai biztonság. Hadmérnök, Különszám, 1–21. Online: https://tudasportal.uni nke.hu/xmlui/handle/20.500.12944/31

Mustak, Mekhail et al. (2023): Deepfakes: Deceptions, Mitigations, and Opportunities. Journal of Business Research, 154, 113368. Online: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113368

Paráda István – Farkas Tibor (2020): Felderítés és analízis a penetrációs tesztben – 1. Információgyűjtési technikák. Hadmérnök, 15(1), 159–182. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2020.1.11

Phillips, Brenda D. – Landahl, Mark (2021): Chapter 1 – What Is Business Continuity Planning? In Phillips, Brenda – Landahl, Mark: Business Continuity Planning. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1–24. Online: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813844-1.00009-9

„Pulse Zero-Day Exploited by APT Groups” (2021). Network Security 2021(5), 2–3. Online: https://doi.org/10.1016/S1353-4858(21)00045-3

Singh, Umesh Kumar – Joshi, Chanchala – Kanellopoulos, Dimitris: A Framework for Zero-Day Vulnerabilities Detection and Prioritization. Journal of Information Security and Applications, 46, 164–172. Online: https://doi.org/10.1016/j.jisa.2019.03.011

Szádeczky Tamás (2016): Kriptográfiai protokollok megfelelősége. Hadmérnök, 11(4), 178–183. Online: http://real.mtak.hu/id/eprint/49982

Szádeczky, Tamás (2018) Security of E-Government Website Encryption in Germany and Hungary. AARMS, 17(3), 127–138. Online: https://doi.org/10.32565/aarms.2018.2.9

Jogi források

évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

- 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT vonatkozású szöveg)

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.