Fejlettség és tudáshasznosítás mint emberi jog

  • Csath Magdolna
doi: 10.32566/ah.2021.4.3

Absztrakt

A cikk az emberi fejlettséget mint emberi jogot vizsgálja különböző szempontok szerint. Különbséget tesz az emberi fejlettséghez való hozzájutás joga és a tudás, valamint a képességek használatának lehetősége mint emberi jog között. Az emberi fejlettséget irodalmi áttekintés segítségével mutatja be, különös hangsúlyt fektetve az ENSZ humán fejlettségi indexére (HDI). Azt a következtetést vonja le, hogy egyrészről az egyénnek joga kell, hogy legyen a fejlettség lehető legmagasabb szintjének elérése, másrészről, hogy ez egyben gazdasági érdek is. A gazdaság és a társadalom ugyanis csak akkor tud fejlődni, ha jelentős humán vagyonnal, jól felkészült, egészséges lakossággal rendelkezik, és a korszerű társadalmi gazdasági szerkezet létrehozásával megteremti a humán vagyon hatékony foglalkoztatásának feltételeit.

Kulcsszavak:

emberi fejlettség humán erőforrások (vagyon) tudásalapú gazdaság regionális eltérések nem megfogható beruházások

Hogyan kell idézni

Csath, M. (2022). Fejlettség és tudáshasznosítás mint emberi jog. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 9(4), 53–75. https://doi.org/10.32566/ah.2021.4.3

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.