A Kúria gyakorlatából

  • Berkes Bálint
doi: 10.32566/ah.2021.4.8

Absztrakt

A Kúria ítélkező és nemperes tanácsai 2021. június 1-je és november 15-e között az Alaptörvény alapvető jogokat és kötelességeket szabályozó Szabadság és felelősség című fejezetéhez kapcsolódóan több alapjog érvényesülését vizsgálták, így döntést hoztak a családi élet tiszteletben tartásához való jogot, a közérdekű adatok megismeréséhez való jogot, a gyülekezéshez való jogot, a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát, a tulajdonhoz való jogot, a tisztességes hatósági és bírósági eljáráshoz való jogot, valamint a jogorvoslathoz való jogot érintő ügyekben.

Kulcsszavak:

családi élet tiszteletben tartásához való jog közérdekű adatok megismeréséhez való jog gyülekezéshez való jog a véleménynyilvánítás szabadsága sajtószabadság tulajdonhoz való jog tisztességes hatósági és bírósági eljáráshoz való jog jogorvoslathoz való jog

Hogyan kell idézni

Berkes, B. (2022). A Kúria gyakorlatából. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 9(4), 151–166. https://doi.org/10.32566/ah.2021.4.8

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.