A kínvallatás tilalmának megjelenése a mai kor büntetőjogában, Beccaria szellemében

doi: 10.32566/ah.2021.4.4

Absztrakt

A Dei delitti e delle pene című könyv alapjaiban határozta meg a mai modern büntetőjog alapelveit. A könyv eredetét és szerzőségét legtöbben Beccariának tulajdonítják, de annak szerzősége körül korában és később is számos vita alakult ki. Tanulmányomban a forráskritika módszerével az „Öklök Társaságának” emlékiratait, az egyes tagok visszaemlékezését is elemzés tárgyává teszem, több magyar nyelvű fordítást is megvizsgálok, amely a szerzőség körül kialakult vitát más aspektusból is megismerteti. Mindemellett a tanulmányban a könyvben tárgyalt kínvallatás módszerét történeti és jogi szempontból is bemutatom, valamint kvantitatív eljárás segítségével megvizsgálom, hogy Magyarországon e bűncselekménnyel kapcsolatban milyen eljárások voltak folyamatban az elmúlt években, azoknak mik a tendenciái. Vajon ma Magyarországon a kínvallatás a hatóság egyik eszköze, vagy az emberi és alkotmányos jogok gyakorlása érvényesül, és a kötelemteljesítés is törvényben meghatározott feltételek szerint alakul.

Kulcsszavak:

Beccaria kényszervallatás büntetőjog bűncselekmény alapvető emberi és alkotmányos jogok

Hogyan kell idézni

Kovács, I. (2022). A kínvallatás tilalmának megjelenése a mai kor büntetőjogában, Beccaria szellemében. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 9(4), 77–93. https://doi.org/10.32566/ah.2021.4.4

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.