Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás új szabályairól

  • Boda Zoltán
  • Nagy Antal
doi: 10.32566/ah.2021.4.2

Absztrakt

Véleményem szerint a jogalkotó nem gondolt bele abba, hogy ha valóban előáll az a helyzet, hogy teljesen megszűnnek a büntetés végrehajtási (bv.) intézetek túlzsúfoltsági körülményei, akkor a következőkkel kell szembesülni: a kérelmezők az egyéb elhelyezési körülményeik miatti sérelmek okozta személyiségi jogaik megsértése miatt igényeik pénzbeli kompenzálására irányuló érvényesítésétől teljesen el lesznek zárva, a bírósághoz fordulás joga kizáródik. „Faramuci” helyzetbe kerülnek tehát a fogvatartottak, mert sem a Bv. tv. szerinti kártalanítási eljárásban, sem pedig a Pp.-n, illetve Ptk.-n alapuló személyiségi jogok megsértése iránt indított perben érdemi jogorvoslatra nem biztos, hogy számíthatnak. Ez pedig korántsem biztos, hogy „kiállna egy EJEB előtti próbát”, hiszen jogállami keretek között elképzelhetetlen a számonkérhetőség lehetőségének kvázi el nem ismerése.

Kulcsszavak:

kártalanítás túlzsúfoltság személyiségi jogok polgári per új szabályok

Hogyan kell idézni

Boda, Z., & Nagy, A. (2022). Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás új szabályairól. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 9(4), 31–52. https://doi.org/10.32566/ah.2021.4.2

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.