Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, a Szociális Karta és a környezeti jogok

  • Bándi Gyula
doi: 10.32566/ah.2021.2.8

Absztrakt

Az Emberi Jogok Európai Egyezményét 70 éve fogadták el, ami egyben meghatározza azt is, milyen tárgyi kört fognak át az ott tárgyalt emberi jogok. Az Egyezmény létrejöttének körülményeit, tartalmát és fontosságát számos forrás tárgyalja, nem hagyva kétséget afelől, milyen történelmi pillanatban, történelmi alapokra építve volt szükség két évvel az ENSZ hasonló dokumentumát követően a regionális megjelenésre is, nagyobb hangsúlyt adva az emberi jogok kérdésének azon a kontinensen, amelyik a legközvetlenebbül volt és maradt abban az időszakban is érintett.

Kulcsszavak:

Emberi Jogok Európai Egyezménye környezetvédelem környezeti jogok Szociális Karta bírói joggyakorlat – környezeti jogok

Hogyan kell idézni

Bándi, G. (2021). Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, a Szociális Karta és a környezeti jogok. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 9(2), 179–206. https://doi.org/10.32566/ah.2021.2.8

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.