Az Alaptörvény jelentősége Magyarország szuverenitásának védelmében

  • Varga Zs. András
doi: 10.32566/ah.2021.2.7

Absztrakt

A 21. század elején a vesztfáliai békére visszavezethető szuverenitáson alapuló világrendet a globalizáció néven összefoglalt komoly és hosszú kihívás éri. Ez nem kizárólag politikaelméleti kérdés, hanem legalább ennyire alkotmányjogi is. Az állam által gyakorolt hatalom és a hatalom gyakorlásának módja az Európai Unió keretei között is bonyolult. Lényeges ezért, hogy Magyarország ott, ahol hatalma van, vagyis saját állami keretei között hangsúlyozza, hogy nem azért van magyar alkotmányosság, mert azt egy, az akaratából létrejött, vagy legalábbis hozzájárulásával működő nemzetközi intézmény elismeri, hanem azért van magyar alkotmányosság, mert korábban is volt. Állami szuverenitás nélkül csak intézményi autoritás marad, az alkotmány és az alkotmányosság elenyészik. Ez ellen szolgál erős eszközül az Alaptörvény. Az alkotmányos identitás, a mai alkotmányosság normatív
összekapcsolása a Magyarország állami létét végigkísérő történeti alkotmányossággal és az alkotmányos állami folytonosságot megtestesítő Szent Koronával olyan eszközök, amelyek alkalmasak a szuverenitás védelmére.

Kulcsszavak:

Alaptörvény alkotmányosság hatáskör identitás Nemzeti hitvallás Szent Korona szuverenitás történeti alkotmány vívmány

Hogyan kell idézni

Varga Zs., A. (2021). Az Alaptörvény jelentősége Magyarország szuverenitásának védelmében. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 9(2), 155–178. https://doi.org/10.32566/ah.2021.2.7

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.