A véleményszabadság alkotmányos védelme az Alaptörvény első évtizedében

  • Koltay András
doi: 10.32566/ah.2021.2.3

Absztrakt

Az áttekintés a magyar Alkotmánybíróság véleményszabadsággal összefüggő gyakorlatának változásait követi nyomon az Alaptörvény hatálya alatt, azaz a 2012. január 1-je óta született határozatok fényében. Következtetése szerint a kisebb-nagyobb következetlenségek ellenére a vizsgált évek alatt jelentős előrelépés történt a véleményszabadság alkotmányos tartalmának meghatározásában. A közügyek vitái úgy maradtak széles körben szabadok, hogy közben az emberi méltóság sem maradt védtelen. A bíróságok több esetkör – elsősorban a személyiségi jogok védelme – tekintetében világos mércéket kaptak, és a gyakorlat olyan kérdéseket is érint, mint a híresztelés vagy a képmásvédelem, amelyekről korábban az AB nem szólhatott.

Kulcsszavak:

véleményszabadság sajtószabadság hírnév- és becsületvédelem magánélet védelme gyűlöletbeszéd

Hogyan kell idézni

Koltay, A. (2021). A véleményszabadság alkotmányos védelme az Alaptörvény első évtizedében. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 9(2), 37–93. https://doi.org/10.32566/ah.2021.2.3

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.