Amikor a bíró visszaél a függetlenségével

Az önkényes/contra legem bírói döntések alkotmánybírósági megítélésének evolúciója

  • Hörcherné Marosi Ildikó
  • Kováts Beáta
doi: 10.32566/ah.2021.2.2

Absztrakt

Az Alaptörvény által bevezetett alkotmányjogi panasz, a bírói döntések alkotmányossági felülvizsgálatának lehetősége újradimenzionálta az Alkotmánybíróság és a bírói hatalmi ág viszonyát. Olyan új kérdéseket vetett fel, mint hogy vannak-e az Alkotmánybíróság tevékenységének igazságszolgáltatási elemei, a bírói igazságszolgáltatás belső kontrollmechanizmusának és az alkotmányossági felülvizsgálatnak az egymáshoz való viszonya, vagy éppen mi lehet az alkotmányossági felülvizsgálat helyes iránya és annak tartalma („eredmény-” vagy „jogértelmezéskontroll”). E kérdések elemzésének keretéül az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében elismert processzuális alapjog szolgál, amelynek tartalmát az alkotmánybírósági esetjog egy sor új elemmel gazdagította az elmúlt időszakban. A vizsgálat középpontjában tartalmi oldalról a contra legem, illetve az önkényes bírói döntés mibenlétének kérdése áll.

Kulcsszavak:

alkotmányjogi panasz alkotmányossági felülvizsgálat bírói igazságszolgáltatás belső kontrollmechanizmusa contra legem bírói döntések

Hogyan kell idézni

Hörcherné Marosi, I., & Kováts, B. (2021). Amikor a bíró visszaél a függetlenségével: Az önkényes/contra legem bírói döntések alkotmánybírósági megítélésének evolúciója. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 9(2), 23–35. https://doi.org/10.32566/ah.2021.2.2

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.