Kiből lettek és kivé válnak a 21. század gyermekei?

  • Benyusz Márta
doi: 10.32566/ah.2021.4.1

Absztrakt

A gyermek mint jogalany kiemelt értékessége a hétköznapi párbeszédek szintjén alapvetésnek és világnézetektől függetlennek tűnik. A kérdés mélyére tekintve ugyanakkor egyértelművé válik, hogy nagyon gyakran a kiemelt értékességet nem a gyermekek, hanem a bűvös 18. életévet átlépett felnőttek perspektívájából határozzuk meg, és a gyermekek jogai mind mikro- (család, iskola), mind makro- (nemzeti és nemzetközi jogalkotó) szinten relativizálódnak. Ahhoz, hogy a gyermek és a gyermekkora hatékony védelmet kapjon, szükségszerű a gyermek megértése és „gyermekjogi szemüvegen” keresztül való szemlélése. Ehhez a megértéshez igyekszem közelebb kerülni a tanulmányban azzal, hogy a történelem kezdetétől áttekintem, miként gondolkodott a múlt embere gyermekéről, a gyermek helyéről a társadalomban, a szülő és a gyermek kapcsolatáról, és ez miként vezetett el a 21. század bizonytalanságaihoz.

Kulcsszavak:

gyermek gyermekjogok gyermekkor emberi méltóság élethez való jog védelemhez való jog kereszténység nemzetközi jog

Hogyan kell idézni

Benyusz, M. (2022). Kiből lettek és kivé válnak a 21. század gyermekei?. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 9(4), 7–29. https://doi.org/10.32566/ah.2021.4.1

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.