Az ágazati összefogás aktuális kérdései a szociális és oktatási hátrányok leküzdésében

  • Bauer Lilla

Absztrakt

2010 után a magyar decentralizált oktatási rendszer centralizálttá vált. Az állam újrafogalmazta szerepét és felelősségét egy minőségi oktatási rendszer fenntartásában és működtetésében. A központosított rendszer kialakításának fő célja az volt, hogy minden iskolában egyenlő esélyeket és feltételeket biztosítson, függetlenül attól, hogy az iskola szegény vagy gazdag településen van-e. Nem véletlen, hogy az oktatási és szociális területek irányítása államtitkársági szervezetként vált egy nagy humánerőforrás-minisztérium részévé. Kérdésem az, hogy miközben a kormányzati szerepek és felelősségek az oktatás területén világossá és egyértelművé váltak, miközben strukturális változások történtek a centralizáció adminisztratív eszközeivel, vajon öszszességében javult-e az oktatás és a szociális szektor együttműködése? Másik kérdésem az, hogy az EMMI-ben(Emberi Erőforrások Minisztériuma), valamint az oktatási és szociális szektorokat irányító koordinációs és ellenőrző szervezeteken belül, a kormányzat fejleszti-e azokat az eszközöket, amelyek eredményesebbé tehetik a szociálpolitikai és oktatáspolitikai beavatkozásokat? A tanulmány konkrét oktatási és szociális programok rövid elemzésével és bemutatásával igyekszik választ adni ezekre a kérdésekre.

Kulcsszavak:

ágazati összefogás szociális hátrányok oktatási hátrányok

Hogyan kell idézni

Bauer, L. (2017). Az ágazati összefogás aktuális kérdései a szociális és oktatási hátrányok leküzdésében. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 5(6), 35–57. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/1681

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.