A közigazgatási perjog néhány alapelvi aspektusa

  • F. Rozsnyai Krisztina
doi: 10.32566/ah.2019.1.6

Absztrakt

A tanulmány a közigazgatási perjog két legfontosabb alapelvével kapcsolatos kérdéseket tárgyalja. Elsőként a kodifikáció folyamatát, és a hatékony jogvédelem abban játszott szerepét, utána a tisztességes eljáráshoz való jog egyes behatásait mutatja be. A bíróság e két feladata számos ponton kapcsolódik egymáshoz: a tanulmány második része e kapcsolatokat járja körbe a hézagmentesség, fegyveregyenlőség és időszerűség triászának vezérfonala mentén. A tanulmány végezetül tágabb összefüggések rendszerébe helyezi e perjogi elveket. A hatósági eljárásjog mint előrehozott jogvédelem néhány kapcsolódó új szabályát elemezve mutatja be a két szabályrendszer új viszonyát, és a bírósági jogalkalmazásra ebből háruló egyensúlyteremtési feladat jelentőségét.

Kulcsszavak:

közigazgatási perjog kodifikáció

Hogyan kell idézni

F. Rozsnyai, K. (2019). A közigazgatási perjog néhány alapelvi aspektusa. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 7(1), 107–122. https://doi.org/10.32566/ah.2019.1.6

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.